Forum Główne > Ruch kolejowy

Przyjmowanie pociągów na jednoodstępowej blokadzie liniowej

(1/1)

Najdos:
Cześć!
Mam pytanie, jak w praktyce wygląda podawanie semafora wjazdowego i powiadamianie posterunków od strony wjazdu pociągu na jednoodstępowej blokadzie liniowej. Tzn. skąd dyżurny wie, kiedy ma te czynności wykonać? Jeżeli zrobiły to zaraz po zajęciu odstępu przez pociąg, a szlak byłby długi i jeszcze mała prędkość pociągu, to przejazdy byłyby zamknięte kilkanaście minut albo dłużej. Trzeba czekać na zgłoszenie maszynisty przez radio o zbliżaniu się do semafora, czy jeszcze są inne sposoby?

Paweł Piotr:
Semafor wjazdowy dyżurny ruchu może podać w każdej chwili - tuż po zgłoszeniu odjazdu z posterunku sąsiedniego (telefonicznym lub blokowym), lub w czasie wynikającym ze służbowego rozkładu jazdy, jest to m. in. zależne od bieżącej sytuacji ruchowej na posterunku przyjmującym pociąg. Stosując służbowy rozkład jazdy semafor wjazdowy należy podać z takim wyprzedzeniem, by maszynista otrzymał informację o sygnale zezwalającym semafora wjazdowego na odnoszącej się do niego tarczy ostrzegawczej - paragraf 42, pkt. 8 instrukcji Ir-1 (R-1).
Dyżurny ruchu wyprawiający pociąg najpierw powiadamia dróżników przejazdowych, a dopiero potem podaje sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. Dróżnik przejazdowy o czasie zamknięcia przejazdu decyduje kierując się służbowym rozkładem jazdy pociągów wg zasad określonych w instrukcji Ir-7 (R-20) https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ir/Ir-7__-_obowiazuje_od_03.08.2020__z_wyjatkiem___1_ust._5_-_od_01.12.2020_.pdf

Romek94:
Podawanie semafora wjazdowego i powiadamianie posterunków na jednoodstępowej blokadzie liniowej wygląda w praktyce następująco: dyżurny ruchu otrzymuje informację o zbliżaniu się pociągu do semafora wjazdowego za pomocą sygnałów radiowych od maszynisty lub przez system automatycznego przesyłania danych. Na podstawie tych informacji, dyżurny ruchu ustala odpowiedni moment, w którym należy udzielić sygnału do semafora wjazdowego i powiadomić posterunki. Czas ten może być różny w zależności od długości trasy pociągu, prędkości jazdy oraz warunków ruchu. Dyżurny ruchu musi również uwzględnić ewentualne przeszkody na trasie, takie jak zwrotnice lub inne urządzenia torowe, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej