Forum Główne > Inne

Tablica zależność

(1/2) > >>

the_janeczek:
Jaka instrukcja określa sposób rysowania tablicy zależności?

Paweł Piotr:
https://www.youtube.com/watch?v=_nJbsqru3oU

the_janeczek:
to wiem, ale o instrukcję mi chodzi

Paweł Piotr:
Nie ma osobnej specjalnej instrukcji tego dotyczącej, są opisy - np. instrukcja Ie-4 (WTB-E10) - o zasadach budowania zależności, załącznik 2 - opis symboliki graficznej; opisy w wydawnictwach albumowych dotyczących poszczególnych rodzajów urządzeń srk oraz wydawnictwa popularno-naukowe dotyczące rodzajów usrk.

EN57-002:
W miarę przystępnie jest to wytłumaczone w książce Antoniego Mikulskiego, Mechaniczne urządzenia zab. ruchu kolejowego, wyd. Kom. i Łączn., Wa-wa 1971, rozdz. VIII, Zasady projektowania urządzeń zab. ruchu kolejowego i poszczególne podpunkty tego rozdziału. Do tej pozycji są załączniki z planem schematycznym stacji i tablicami zależności.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej