Forum Główne > Ruch kolejowy

Absurdy kolejowe

(1/5) > >>

Paweł Piotr:
Proszę na zdjęciu zlokalizować wskaźniki W 5 (po torze lewym niski, na tle słupa trakcyjnego) a następnie zlokalizować powrotne tarcze manewrowe i porównać ich położenie względem wskaźników W 5...
[stacja Bronów, linia 272 (Id-12)]

Paweł Piotr:
Na sieci PKP PLK SA utarł się zwyczaj lustrzanego odwracania obrazu wskaźnika W 13 dla maszynisty pociągu jadącego po torze lewym, chociaż przepisy instrukcji Ie-1 (E-1) wyraźnie pokazują obowiązujący dla wszystkich torów i kierunków obraz wskaźnika W 13, nadto instrukcja Ie-102 na stronie 139 i 140 pokazuje obowiązujący obraz tego wskaźnika wraz z wymiarami dla jego pojedynczej i podwójnej wersji oraz sposób jego malowania - ani jedna z tych instrukcji nie wspomina żadnym słowem o lustrzanym obracaniu obrazu wskaźnika, gdy jest ustawiany dla jazdy po torach lewych...

Paweł Piotr:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2015 roku w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 360, z późn. zm.), instrukcją Ie-1 (E-1) oraz instrukcją Ie-4 (WTB-E10), wskaźnik W 24 ma być umieszczany na słupie semafora (lub w przypadku semafora na bramce - nad głowicą semafora). Tyle przepis. Ale od czego wyobraźnia?...

Paweł Piotr:
W Poznaniu wskaźniki W 13 ustawiają odwrotnie - włącznie z lustrzanym odbiciem obrazu wskaźnika dla jazdy po torze lewym...  ;D

Paweł:
Dodam od siebie ciekawy sposób ustawienia wskaźników W11 przed tarczą ostrzegawczą stacji Klecza Górna (później zostały poprawione; tak czy inaczej stacja już nigdy nie doczekała się ponownego uruchomienia).

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej