Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - maciejgrzywna

Strony: [1]
1
Ruch kolejowy / Nowa numeracja pociągów
« dnia: 29 Grudnia 2015, 00:44:15 »
Numeracja obowiązująca od 13.12.2015

Numeracja 4 cyfrowa:
1) 3 i 4 cyfra z przedziału 00-99 pociągi pasażerskie ekspresowe krajowe:
    a) ekspresowe Intercity - EI,
    b) ekspresowe - EX;

Numeracja 5 cyfrowa:
1) 3, 4 i 5 cyfra z przedziału 001-199 pociągi pasażerskie pośpieszne krajowe:
    a) międzywojewódzkie pośpieszne - MP,
    b) międzywojewódzkie pośpieszne typu hotelowego - MH;
2) 3, 4 i 5 cyfra z przedziału 200-999 pozostałe pociągi pasażerskie krajowe;

W numerach 6 - cyfrowych trzecia cyfra oznacza:
1) Pociągi towarowe krajowe - 0:
    a) do przewozów priorytetowych - TB,
    b) do całopociągowych przewozów intermodalnych - TD,
    c) pośpieszne o podwyższonym standardzie prędkości technicznej - TP;
2) Pociągi towarowe krajowe - 1:
    a) do przewozów niemasowych w pojedynczych wagonach i grupach wagonów - TN,
    b) liniowy do przewozu ładunków w pojedynczych wagonach i grupach wagonów - TL,
    c) zdawcze do obsługi stacji i bocznic w rejonie ciążenia stacji manewrowej - TK;
3) Pociągi towarowe krajowe - 2:
    a) do przewozów masowych - TM;
4) Pociągi towarowe krajowe - 3:
    a) do przewozów wagonów do i z naprawy - TT,
    b) próbne oraz inne pociągi - TS,
    c) lokomotywy luzem do i od pociągów - LT,
    d) lokomotywy luzem do i od prac manewrowych - LM,
    e) pozostałe lokomotywy luzem, pojazdy kolejowe oraz pojazdy pomocnicze zaliczane do taboru specjalnego - LS,
    f) skład lokomotyw - powyżej 3 lokomotyw - TH;
5) Pociągi pasażerskie niehandlowe - 4:
    a) próżne składy do i od pociągów pasażerskich - PW,
    b) próbne pociągi pasażerskie - TC,
    c) do i z naprawy - PX,
    d) lokomotywy luzem do i od pociągów - LP,
    e) lokomotywy luzem do i od prac manewrowych - LW,
    f) skład lokomotyw - powyżej 3 lokomotyw - PH;
6) Pociągi pasażerskie i towarowe - 5, 6, 7, 8:
    a) rezerwa konstrukcyjna;
7) Pociągi utrzymaniowo - naprawcze - 9:
    a) pociągi ratunkowe - ZG,
    b) pociągi  inspekcyjne- ZN,
    c) pociągi gospodarcze - ZX,
    d) pociągi diagnostyczne - ZD,
    e) skład lokomotyw - powyżej 3 lokomotyw - ZH,
    f) lokomotywy luzem do i od pociągów utrzymaniowo - naprawczych - LZ;

Pociągi międzynarodowe oznaczane są zgodnie z postanowieniami kart UIC 419-1 dla pociągów pasażerskich i 419-2 dla pociągów towarowych oraz ustaleniami konferencji międzynarodowych tylko numerem międzynarodowych w przedziale od 1 do 5 cyfr.

Oznaczenie numeryczne obszarów konstrukcyjnych:
1 - Warszawa;
2 - Lublin;
3 - Kraków;
4 - Sosnowiec;
5 - Gdańsk;
6 - Wrocław;
7 - Poznań;
8 - Szczecin;
9 - Rezerwa;

Oznaczenie numeryczne dwóch pierwszych cyfr dla pociągów rozpoczynających i kończących bieg w granicach jednego obszaru konstrukcyjnego, niezależnie od rodzaju pociągu:
11, 10, 19, 91 - Warszawa;
22, 20, 29 - Lublin;
33, 30, 39, 93 - Kraków;
40, 44, 90, 94, 99 - Sosnowiec;
55, 50, 59, 95, 96, 97 - Gdańsk;
66, 60, 69 - Wrocław;
77, 70, 79 - Poznań;
88, 80, 89 - Szczecin;
92, 98 - Rezerwa konstrukcyjna;

Strony: [1]