Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: [1] 2 3 4 ... 29
1
Ruch kolejowy / Odp: Zmiana kierunku pociągu
« dnia: 12 Sierpień 2023, 15:21:44 »
Wiele stacji pośrednich z mechanicznymi scentralizowanymi usrk, położonych na liniach dwutorowych, zachowując zasadę ruchu prawostronnego (jednokierunkowe tory szlakowe), w swym pierwotnym kształcie przenosiło tą zasadę do torów stacyjnych w ten sposób, że tory główne zasadnicze, będące przedłużeniem torów szlakowych, były także jednokierunkowe. Stacja taka była zaprojektowana w taki sposób, że jeśli istniała konieczność zmiany kierunku ruchu pociągów na przeciwny do wjazdu, posiadała ona odpowiednie dwukierunkowe tory główne dodatkowe, na których taka zmiana kierunku ruchu była dokonywana. Jednokierunkowe tory główne zasadnicze były przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów z chwilowym postojem lub pociągów przejeżdżających bez zatrzymania (przebiegi bez zatrzymania). Taki układ można zaobserwować właśnie w stacji Tarnowskie Góry, na grupie torów obsługiwanej przez nastawnie mechaniczne scentralizowane Tb i Tb3, gdzie stacyjne tory główne zasadnicze nr 1płd i nr 2płd są torami jednokierunkowymi, podobnie jak tory szlakowe w kierunku Wołczyna są także jednokierunkowe. W pierwotnej postaci istniała sygnalizacja kształtowa, która została tutaj zastąpiona sygnalizacją świetlną, bez naruszania zależności wskazanych w tablicy zależności dla pierwotnego układu usrk.
Nie oznacza to jednak, że operacja zmiany kierunku ruchu pociągu nie mogła być wykonana na jednokierunkowym torze głównym zasadniczym.
W uzasadnionych ruchowo sytuacjach (awaryjnych lub planowych zamknięć torów stacyjnych), dyżurny ruchu mógł wykorzystać istniejący układ torowy do dokonania niezorganizowanych przebiegów (nie uwzględnionych w tablicy zależności) na mocy przepisów - obecnie jest to paragraf 44 instrukcji Ir-1 (R-1) oraz szczegółowych zapisów w RTS, które precyzowały możliwe w stacji przebiegi niezorganizowane przez określenie dróg przebiegu (położenie zwrotnic) oraz sposoby zabezpieczenia takich przebiegów.

 

2
Ruch kolejowy / Odp: Zmiana kierunku pociągu
« dnia: 09 Sierpień 2023, 08:52:29 »
Stawiając takie pytania należy zamieścić CAŁY plan schematyczny, a nie jego wybrany fragment. Nikt nie jest jasnowidzem.

3
Ruch kolejowy / Odp: Podawanie zezwolenia do własnej stacji.
« dnia: 16 Lipiec 2023, 18:50:45 »
Posterunek odgałęźny Starzyny bierze udział w ruchu pociągów w następujących kierunkach:
1. Psary - Starzyny - Sprowa (Kozłów)
2. Koniecpol - Starzyny - Sprowa (Kozłów)
3. Sprowa (Kozłów) - Starzyny - Koniecpol
4. Sprowa (Kozłów) - Starzyny - Psary.
Nie istnieje kierunek jazdy z Koniecpola do Psar, więc Koniecpol nie może pytać o wolną drogę dla pociągu do Psar.

4
Tomaszów Mazowiecki / Odp: Semafor G3
« dnia: 17 Czerwiec 2023, 20:17:36 »
Aby podać sygnał Ms2 na semaforze G3 musi zostać rozwiązana droga przebiegu pociągowego od semafora F3 w kierunku semafora G3.

5
"Z nieco większych na warsztacie jest Tomaszów Mazowiecki" - skoro Paweł napisał, że stacja ta jest na warsztacie, to oznacza, że jest w trakcie opracowania, a nie, że jest gotowa - takie są zasady rozumienia języka polskiego...

6
Inne / Odp: Tablica zależność
« dnia: 28 Maj 2023, 17:30:37 »
Informacje na temat tablicy zależności można także znaleźć we współczesnym wydawnictwie dwutomowym:
Krzysztof Grochowski, Kamil Jóźwik, Juliusz Karolak, Paweł Wontorski
Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Warszawa 2021

7
Inne / Odp: Tablica zależność
« dnia: 23 Maj 2023, 21:31:26 »
Nie ma osobnej specjalnej instrukcji tego dotyczącej, są opisy - np. instrukcja Ie-4 (WTB-E10) - o zasadach budowania zależności, załącznik 2 - opis symboliki graficznej; opisy w wydawnictwach albumowych dotyczących poszczególnych rodzajów urządzeń srk oraz wydawnictwa popularno-naukowe dotyczące rodzajów usrk.

9
Inne / Filmy "instruktażowe"
« dnia: 22 Kwiecień 2023, 13:10:28 »
Co rusz na kanale youtube pojawiają się filmiki, powiedzmy sobie - "instruktażowe",  które próbują objaśniać kolej i jej działanie. Pomysł zacny i ciekawy, gdyby nie to, że w tych filmikach pojawiają się czasami totalne bzdury, dlatego też należy do nich podchodzić z dużym sceptycyzmem i weryfikować przedstawiane materiały. Oto jeden z nich:
https://www.youtube.com/watch?v=ev3ExZ-02Ic 
Prawda jest zupełnie inna, niż to pokazano na filmie. Rozprucie zwrotnicy polega na tym, że zestaw kołowy W PIERWSZYM MOMENCIE NACISKA NA IGLICĘ ODSUNIĘTĄ (bo taka jest konstrukcja zestawów kołowych oraz konstrukcja samej zwrotnicy), CO POWODUJE OTWARCIE ZAMKNIĘCIA NASTAWCZEGO I DOPIERO WTEDY JEST MOŻLIWE PRZEŁOŻENIE IGLIC. Gdyby przyłożyć nacisk TYLKO na iglicę dosuniętą (próba wciśnięcia się obrzeża koła) - NIGDY NIE DOJDZIE DO PRZEŁOŻENIA ZWROTNICY, bo nie pozwoli na to ZAMKNIĘCIE NASTAWCZE. Co się w takim razie stanie? Albo nastąpi wykolejenie taboru (lekkiego), albo uszkodzenie (zniszczenie) zamknięcia nastawczego. Przy okazji należy zwrócić uwagę na mylenie pojęć - ROZJAZD jest kolejową budowlą techniczną (konstrukcją szynową) i trudno mówić o jego położeniu, które jest ustalone w momencie zabudowy; mówimy o położeniu ZWROTNICY (zwrotnic w rozjeździe krzyżowym podwójnym).Podobnie jest ze zjawiskiem rozprucia ZWROTNICY, a nie ROZJAZDU.

10
Inne / Koty
« dnia: 20 Kwiecień 2023, 13:31:55 »
Koty kochają kolej, a na pewno kolej w miniaturze...
https://www.youtube.com/watch?v=mrFqggk2i-M

11
Starzyny / Odp: Semafor D
« dnia: 15 Kwiecień 2023, 20:39:43 »
Ja postawiłem takie dwa przebiegi bez problemu...

12
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd i wyjazd z toru stacyjnego zamkniętego
« dnia: 22 Luty 2023, 21:09:27 »
Tor stacyjny zamyka się, gdy nie nadaje się do ruchu, więc na taki tor nie realizuje się żadnych przebiegów wjazdowych ze szlaku - w momencie zamknięcia tor taki musi być odpowiednio osygnalizowany oraz przy pomocy zamknięć pomocniczych należy uniemożliwić realizację przebiegu wjazdowego na taki tor. Drezyna mająca wykonać prace na stacyjnym zamkniętym torze powinna zostać przyjęta do stacji na tor czynny, a następnie jazdami manewrowymi przestawiona na miejsce wykonywania prac. Dopóki tor nie zostanie otwarty, nie realizuje się z niego także przebiegów wyjazdowych. Zatem jeśli drezyna zakończyła prace, a tor nie został jeszcze otwarty, do wyjazdu na szlak drezynę należy przestawić jazdami manewrowymi na czynny tor stacyjny i z niego wyprawić ją na szlak.
Paragraf 56 instrukcji Ir-1 (R-1).

13
Inne / Odp: Nastawniczy - dyskusja o zawodzie
« dnia: 28 Listopad 2022, 14:15:52 »
Jaśka spod wierzby, co kocha pociągi i kolej, nie wezmą tylko dlatego, że to lubi?

Co to znaczy, że kocha pociągi i kolej, że to lubi? Samo czerpanie przyjemności z oglądania pociągów, czy nimi podróżowania, jeszcze nie jest wystarczającym powodem, by szukać zatrudnienia na kolei, a szczególnie w służbach i na stanowiskach związanych z prowadzeniem oraz zabezpieczeniem ruchu kolejowego. Potrzebna i wymagana jest wiedza, i to dość obszerna, którą można nabyć m. in. poprzez odpowiednie szkoły i kursy, także poprzez samokształcenie (są modelarze kolejowi, których wiedza potrafi być większa od wiedzy kadrowych pracowników kolejowych), a wiedza ta zostanie zweryfikowana na egzaminie kwalifikacyjnym przed komisją egzaminacyjną. Nie bez znaczenia jest także spełnienie określonych i rygorystycznych wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, potwierdzonych orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza.
Szczegółowe informacje dotyczące "wzięcia Jaśka spod wierzby na kolej" można znaleźć tutaj:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych -
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-101,19071493.html

14
Jeśli w lewej głowicy rozjazdowej jest rozjazd krzyżowy podwójny, to wypada go prawidłowo opisać...
Jeżeli tor 1 jest torem przebiegowym (po torze tym odbywają się zoragnizowane przebiegi pociągowe), to sprzężenie zwrotnic rozjazdów 1 i 2cd wynika wprost z konieczności zastosowania ochrony bocznej dla przebiegów pociągowych po torze 1 (paragraf 37 instrukcji Ie-4(WTB-E10). Ochrona ta polega na tym, że w czasie gdy po torze 1 odbywa się zorganizowany przebieg pociągowy (z podaniem sygnału zezwalającego na odpowiednim semaforze), zwrotnica 2cd rozjazdu krzyżowego podwójnego 2 musi kierować z torów 3 i 5 w kierunku toru 7 (położenie zwrotnicy 2ab nie ma znaczenia w omawianej sytuacji). W usrk przekaźnikowych sprzężenie takie uzyskuje się przez taką konstrukcję obwodów elektrycznych sterujących zwrotnicami 1 i 2cd, że przy pomocy jednego przycisku steruje się równocześnie położeniem zwrotnicy rozjazdu 1 i zwrotnicy rozjazdu 2cd.
Numeracja zwrotnic rozjazdów jest dokonywana zgodnie z rosnącym kilometrowaniem, na rysunkach i planach od lewej do prawej strony. Pierwsza napotkana para zwrotnic na rozjeździe krzyżowym podwójnym otrzymuje miano "ab", następna "cd". Odwzorowanie rozjazdu krzyżowego podwójnego na pulpicie kostkowym AC-20 odwraca tą kolejność. Strzałka wskazuje kierunek kilometrowania zgodnie z przyjętą zasadą.
Może teraz, z dodatkową ilustracją będzie łatwiej...

15
Kosz / Odp: Odp: przejazdy
« dnia: 30 Wrzesień 2022, 08:56:54 »
Jeśli spokój ma oznaczać bezmyślność, to masz rację.

Strony: [1] 2 3 4 ... 29