Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: [1] 2 3 4 ... 26
1
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: Dzisiaj o 07:20:52 »
A jednak taka sytuacja się zdarzyła.
Informacja od dyżurnej o jeździe na tor lewy była, droga była ułożona na tor lewy, semafor podany, a wskaźnika W24 brak. Nawet nie mignął.

Proszę o nazwę posterunku.

2
Osielec / Odp: Nie mogę podać semafora.
« dnia: 04 Maja 2021, 11:55:05 »
Ciekawa sprawa, żeby podać sem. A na tor 2 trzeba przełożyć również zwrotnicę 14. Niby ok, ale w takim czy da się podać pociągowi z Jordanowa sem.N na tor 1?
To nie jest "ciekawa" sprawa, to jest normalna sprawa w sytuacji, gry rozjazdy znajdują się w drodze ochronnej za semaforem, pod który jest organizowany przebieg pociągowy (semafor ten jest końcem przebiegu). Droga ochronna w danym przebiegu musi być wolna (nie może po niej odbywać się żaden inny przebieg), a jeśli w drodze ochronnej znajdują się zwrotnice, to winny one być w tym przebiegu zamknięte (utwierdzone) w określonym położeniu. Ponadto dla każdego przebiegu muszą być wykluczone przebiegi sprzeczne - odpowiednia informacja - paragraf 43 instrukcji Ie-4 (WTB-E10).
Jak wcześniej napisałem, w stacji Osielec jednoczesne wjazdy z Jordanowa i Makowa są przebiegami sprzecznymi i nie mogą się równocześnie odbywać. Wykluczenie tych sprzecznych przebiegów wynika z odmiennego ustawienia zwrotnic w drodze ochronnej dla przebiegu wjazdowego i faktu, że zwrotnice za semaforem wyjazdowym, pod który odbywa się wjazd, leżą w drodze ochronnej dla tego przebiegu wjazdowego.
Jest tylko jeden przypadek, że można podać równocześnie wjazd z Makowa na tor 2 i z Jordanowa na tor 3.

3
Osielec / Odp: Nie mogę podać semafora.
« dnia: 04 Maja 2021, 08:57:32 »
Prawdopodobnie podałeś sygnał zezwalający na wjazd od strony Jordanowa na semaforze wjazdowym N na tor 1, czego nie napisałeś. W takim przypadku nie ma możliwości zmiany położenia zwrotnic 1, 2 i 4/Wk1, ponieważ wchodzą one w drogę ochronną dla ustawionego i utwierdzonego przebiegu od semafora N na tor 1 i muszą znajdować się w położeniu "+". Tablica zależności nie przewiduje równoczesnych wjazdów z Jordanowa i Makowa (z powodu odmiennego położenia zwrotnic w drogach ochronnych).

4
Ruch kolejowy / Odp: Rozkazy pisemne.
« dnia: 03 Maja 2021, 15:50:13 »
Nic nie poradzę, że nie rozumiesz prostych zapisów w przytoczonych paragrafach. Akurat te i tutaj są napisane po polsku. Chcesz, żebym własnymi słowami opisał, jak rozumiem zapis 2+2=4? Paradne...  ;D

5
Ruch kolejowy / Odp: Rozkazy pisemne.
« dnia: 03 Maja 2021, 15:09:22 »
Nie przesadzajmy z tym pisaniem rozkazów. Mamy stacje gdzie, perony znajdują się za semaforem wyjazdowym, a przed/za/ w rozjazdach. Nikt nawet nie myśli o pisaniu rozkazu na dalszą jazdę. Chwila moment pojedzie, nie drążymy, dwa nie masz prawa ruszać drogi pod pociągiem i upewnieniu się że pociąg stoi i się nie ruszy. Ten zapis jest podobny odnośnie zatrzymania zbiegającego składu za pomocą PODKŁADÓW - sytuacja absurdalna i bez możliwości wykonania.
Gdybyś znał (ale nie znasz...), a choćbyś przeczytał na potrzeby tego wątku (nie przeczytałeś...) paragraf 58, ust.1 i 2 instrukcji Ir-1 (R-1), to nie pisałbyś takich kocopołów.

6
Ruch kolejowy / Odp: Rozkazy pisemne.
« dnia: 01 Maja 2021, 20:26:55 »
Czyli dobrze rozumiem, że taką sytuacją może być jak np. w Testowe zatrzymam pociąg pod nastawnia, bo np. rozkaz wyniesie się lub pociąg zatrzyma się z innego powodu za semaforem na rozjazdach, ale innym niż wygaśnięcie semafora, to maszynista ma prawo żądać rozkazu z tego właśnie tytułu na dalszą jazdę?
NIEDOBRZE ROZUMIESZ. Proszę przeczytać dokładnie paragraf 58, ust.1, pkt 1) i 2) instrukcji Ir-1 (R-1). Czy w przytoczonych przepisach jest mowa o "wygaśnięciu semafora"?
W swojej odpowiedzi poprzedniej napisałem wyraźnie: w przypadkach awaryjnych (abstrahując od przyczyn)

7
Ruch kolejowy / Odp: Rozkazy pisemne.
« dnia: 01 Maja 2021, 12:41:30 »
Od momentu minięcia semafora wjazdowego do stacji do momentu rozwiązania przebiegu wyjazdowego ze stacji maszynista pociągu podlega dyspozycji dyżurnego ruchu we wszystkich kwestiach dotyczących ruchu. W sytuacjach normalnych wystarczą do tego sygnalizatory przytorowe i ich wskazania, w przypadkach awaryjnych (abstrahując od przyczyn) kwestie ruchu, jeśli nie da się ich zrealizować przy pomocy sygnalizatorów i ich wskazań, są regulowane rozkazami pisemnymi. Paragraf 58, ust. 4, pkt 10) instrukcji Ir-1 (R-1) opisuje sytuację zatrzymania pociągu bez rozwiązania drogi przebiegu. Jakikolwiek dalszy ruch zatrzymanego pociągu może odbyć się pod ścisłą kontrolą dyżurnego ruchu i na jego polecenie, które w takim przypadku będzie podawane rozkazem pisemnym S.

8
Wilkowice Bystra / Odp: Irytujący problem
« dnia: 30 Kwietnia 2021, 08:04:42 »
Przeczytałeś dokładnie dokumentację do symulatora? Czy tam jest coś o pytaniu o "wolny szlak"? Czy tam jest coś o "zakładaniu blokady liniowej" i o "przyjmowaniu blokady liniowej przez dyżurnego ruchu"? Bo ja takich sformułowań nijak nie mogę tam znaleźć...

9
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 28 Kwietnia 2021, 20:27:51 »
Do tm_bz
Twój pierwszy post:
semafor na zielono ale przy mijaniu semafora okazuje się że brak jest wskaźnika W24
Twoja odpowiedź późniejsza:
Napisałem wyraźnie że semafor był podany( nie wygasł) tylko że nie ma wyświetlonego W24- nie że nigdy go tam nie było, nie że słaba żarówka i słońce świeci
Twoja odpowiedź późniejsza:
Macie dokładnie opisaną sytuację
Nie, przyjacielu. To, co napisałeś, to bełkot. Podziękuj tym, co z tego Twojego bełkotu usiłowali uczynić problem do rozwiązania, przywołując odpowiednie zapisy w instrukcjach i omawiając różne warianty hipotetycznych sytuacji.
I na koniec dodam jeszcze coś, co się zgadza z Twoją relacją i kompromituje Ciebie, jako maszynistę, jak rozumiem.
Zdarzają się sytuacje na szlakach, gdy jeden z torów szlakowych zostaje czasowo wyłączony z ruchu, i pozostały czynny tor szlakowy traci status toru prawego czy lewego (zależy od strony najazdu na ten tor), natomiast staje się szlakiem jednotorowym o ruchu dwukierunkowym. Wówczas nie stosuje się wskaźników W 24 (wyłącza się je elektrycznie lub zasłania przesłoną) lub po prostu ich fizycznie nie ma. Ruch jest prowadzony tak, jak na szlaku jednotorowym dwukierunkowym. O fakcie zmiany organizacji ruchu na określonym szlaku maszyniści są powiadamiani przez 14 dni odpowiednim rozkazem pisemnym (O lub S). Znam przypadek, że maszynista zapytał o wskaźnik W 24 przy wyjeździe na tor lewy (dyż. ruchu informuje, na który tor szlakowy wychodzący ze stacji jest ustawiony przebieg). Na pytanie, czy otrzymał powiadomienie o zmianie organizacji ruchu, oświadczył z rozbrajającą szczerością, że nie doczytał... i to by się zgadzało z Twoją relacją - semafor podany na wolną drogę, brak wskaźnika W 24, informacja dyżurnego ruchu, że wyjazd jest na lewy tor, wychodzący ze stacji...
Twój pierwszy post był daleki nie tylko od precyzji opisu sytuacji, ale także daleki od poprawności stylistycznej języka polskiego, pozwalającej na jednoznaczne zrozumienie stawianego pytania.


10
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 27 Kwietnia 2021, 19:50:22 »
Ile z tych naszych dywagacji zrozumiał tm_bz... :)

11
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwietnia 2021, 20:46:32 »
Z Ir3: (paragraf 58, ust. 4, pkt. 10 operuje tymi pojęciami):
5. Sygnałowe i przebiegowe miejsce końca pociągu.
1) sygnałowe miejsce końca pociągu ustala się tak, aby pracownik obowiązany do stwierdzenia przejazdu końca pociągu mógł stwierdzić, czy znajdują się sygnały końca pociągu, a ponadto, aby miejsce to znajdowało się co najmniej 100 m za semaforem, a dla wjazdu z toru lewego co najmniej 100 m za semaforem (sygnalizatorem) a jeśli go niema co najmniej 100 m za miejscem wyznaczającym granicę stacji.
2) przebiegowe miejsce końca pociągu ustala się za semaforem wjazdowym lub wyjazdowym tak, aby koniec pociągu minął wszystkie zwrotnice i skrzyżowania znajdujące się na drodze przebiegu oraz urządzenia oddziaływania pociągu, służące do zwalniania elektrycznie utwierdzonego przebiegu jeżeli jest takie urządzenie. W działce 32 należy wskazać konkretne miejsce na gruncie (np. ukres) , biorąc pod uwagę brak takiego urządzenia lub możliwości nieprawidłowego jego działania.
Nie wiem, jak chcesz to dopasować do pytania zadanego na samym początku...
Doczytaj też o tym, jakie informacje należy przekazać maszyniście wyjeżdżającemu na szlak na tor lewy i znajdź je w druku rozkazu pisemnego S...

12
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwietnia 2021, 17:55:45 »
przy tak niefortunnie opisanym przykładzie widzę tutaj jedynie wyjazd na zezwalający+W24 lub Sz+W24 - który wygasł przed minięciem semafora przez czoło pociągu...
Czyli de facto będziemy mieć do czynienia z wygaśnięciem semafora spowodowanym wygaśnięciem W 24 lub przedwczesnym wygaśnięciem Sz, z tego samego powodu.
Ta sytuacja jest opisana w paragrafie 47, ust. 11 instrukcji Ir-1 (R-1):
W razie zatrzymania się pociągu wskutek przedwczesnego nastawienia się sygnału "Stój", pozwolenie na dalszą jazdę pociągu, należy po spełnieniu warunków niezbędnych do wyprawienia pociągu, dać za pomocą sygnału zastępczego lub rozkazu pisemnego, jeżeli urządzenia nie zezwalają na ponowne podanie sygnału zezwalającego na semaforze.
Ponieważ czoło zatrzymanego pociągu minęło semafor wyjazdowy, pozostaje danie rozkazu pisemnego. Jakiego? Takiego, jaki jest wymagany przy wyjeździe pociągu na tor lewy. Czyli wracamy do paragrafu 54, ust. 7 instrukcji Ir-1 (R-1), który opisuje warunki niezbędne do wyprawienia pociągu po torze lewym. A tam nie ma nic o rozkazie pisemnym S...

13
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwietnia 2021, 15:03:10 »
Proszę mi najpierw wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że semafor jest wyświetlony na sygnał zezwalający na jazdę na lewy tor, co w informacji potwierdza dyżurny ruchu, a brak jest wskaźnika W 24 (lub nie jest wyświetlony)?
I powtarzam pytanie - Jakie było zezwolenie na wyjazd na tor lewy?

14
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwietnia 2021, 13:15:57 »
Autor napisał:
Wyjeżdżamy sobie na tor lewy mamy i formacje, semafor na zielono ale przy mijaniu semafora okazuje się że brak jest wskaźnika W24
Zatem:
1. Informacja dyżurnego ruchu nie jest zezwoleniem.
2. Brak wskaźnika W 24 (fizyczny brak, czy brak wyświetlenia wskaźnika?).
3. Jakie było zezwolenie na wyjazd na tor lewy?
4. Jeżeli na semaforze nie ma wskaźnika W 24, to semafor ten nie jest przystosowany do podawania sygnału zezwalającego na tor lewy.
5. Jeśli na semaforze jest wskaźnik W 24, to wyświetlenie na semaforze sygnału zezwalającego dla jazdy na tor lewy jest możliwe WYŁĄCZNIE po uprzednim wyświetleniu wskaźnika W 24 (o czym pisałem poprzednio).
6. Traktując dosłownie to, co autor napisał (informacja dyż. ruchu o wyjeździe na tor lewy, semafor wyświetlony na sygnał zezwalający na jazdę, brak wskaźnika W 24) jest wystarczającym powodem do zatrzymania pociągu i wezwania komisji kolejowej z powodu źle funkcjonujących urządzeń srk.
7. Brak podstawowych informacji: czy jest zamknięcie  toru prawego, czy nie, jaki jest rodzaj blokady liniowej, jaki jest wprowadzony sposób ruchu pomiędzy stacjami, czy urządzenia srk są przystosowane do banalizacji, czy nie...
Proszę zapoznać się uważniej z paragrafem 54, ust. 7 instrukcji Ir-1 (R-1).
8. Wszystkie elementy dotyczące wyjazdu na tor lewy (zezwolenie, informacja dyż. ruchu, odpowiednie obrazy sygnałowe, odpowiednia droga przebiegu) MUSZĄ BYĆ SPÓJNE. Tutaj nie są.


15
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 25 Kwietnia 2021, 21:24:20 »
Zezwolenie dotyczy kontynuowanie jazdy, a nie zezwolenia na wyjazd na tor lewy lub prawy dlatego "S". Tyle w teorii...
Proszę wskazać przepis, który zezwala na wyjechanie na tor lewy przy pomocy rozkazu pisemnego S, lub zezwala na "kontynuowanie" jazdy po torze lewym przy pomocy rozkazu pisemnego S. Kontynuować coś można po uprzednim zezwoleniu na to coś, nieprawdaż?

Strony: [1] 2 3 4 ... 26