Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - stanislaw57

Strony: [1]
1
Ruch kolejowy / Sygnał Pc2
« dnia: 14 Październik 2012, 08:10:43 »
Gdzie i kiedy należy zmienić osygnalizowanie czoła pociągu na sygnał PC2? Wiadomo, że dotyczy to jazdy w kierunku przeciwnym do zasadniczego na szlaku dwutorowym bez blokady dwukierunkowej, ale kiedy maszynista powinien zmienić osygnalizowanie? Par 52 ust. 9 ostatnie zadanie za czasów R-1 i wcześniej było osobnym akapitem ust. 8, dotyczącym wszystkich przypadków przejazdów pociągów i obejmował obecny ust. 9. A co z wyjazdem pociągu ze stacji i przejazdem, kiedy ust. 9 dotyczy post. podg bez semaforów wyjazdowych?

2
Ruch kolejowy / prowadzenie ruchu lewostronnego
« dnia: 09 Kwiecień 2012, 14:22:18 »
Czy w naszym kraju na kolei jest przyzwolenie na ruch lewostronny, czyli dla jazdy pociągów torami lewymi, nie tylko po jednym torze szlaku dwutorowego? Kto o tym decyduje i jakie okoliczności muszą temu towarzyszyć? Czy można taki ruch prowadzić w dni nieparzyste, a  w dni parzyste - ruch prawostronny? Jakie przepisy to regulują?

3
Ruch kolejowy / zmiana kierunku jazdy
« dnia: 22 Styczeń 2012, 15:39:28 »
Jak brzmi żądanie i danie pozwolenia zmiany kierunku jazdy na szlakach z dwukierunkową sbl oraz telefonogramy między dyżurnym ruchu a maszynistą na odc. zpr bez uzs? Kto decyduje o wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego po jednym ( przy czynnych obu torach) lub obu torach szlaku dwutorowego. Czy jazda dwóch pociągów na takim szlaku, każdy w kierunku przeciwnym do zasadniczego jest normalna? Czy maszyniści powinni być o tym powiadomieni? Dlaczego sygnał Pc2 jest zastrzeżony tylko dla takiej jazdy na szlaku z jednokierunkową blokadą liniową?

4
Ruch kolejowy / odstępy między semaforami
« dnia: 22 Styczeń 2012, 15:05:42 »
Dlaczego w przypadkach braku wymaganej odległości miedzy sygnalizatorami (semafory, tarcze ostrzegawcze semaforowe) stosuje się wskaźniki W19 i W20 a nie odpowiednie wskazania na tych sygnalizatorach dla zachowania odpowiedniej prędkości w stosunku do obrazu i realnej drogi do następnego sygnalizatora? Przecież sygnalizacja jest sygnalizacją prędkościową. Do tego wskaźniki W19 i W20 obecnie stosuje się jako odblaskowe. Maszynista może, dla zachowania wymogów znajomości obsługiwanych odcinków linii kolejowych, jechać danym odcinkiem raz na 6 m-cy (zaszły w między czasie zmiany) i przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych będzie miał chyba dużą trudność dostosować prędkość do wskazań następnego semafora przy skróconym odstępie o nie znaną mu odległość. Jednocześnie jest tendencja do podnoszenia prędkości, obecnie max 160km/h, a ma być więcej. Jako pasażer jestem zaniepokojony o siebie, moich bliskich i ogólnie.

5
Ruch kolejowy / wyznaczanie prędkości pociągu
« dnia: 22 Styczeń 2012, 14:44:39 »
Dlaczego przewoźnik ma wyznaczyć nową prędkość pociągu w przypadku braku masy hamującej w stosunku do wymaganej a zmiana w składzie nie wchodzi w rachubę? Kto i jak to zrobić, dla jazdy po różnych liniach i zakładach PLK, tzn. pozostało do przejechania jeszcze  pół Polski?

6
Ruch kolejowy / radiołączność pociągowa
« dnia: 22 Styczeń 2012, 14:38:09 »
Jakie zasady obowiązują dla wskazania kanału radiołączności pociągowej w zeszytach wrjp dla stacji węzłowych i podg? Po analizie różnych zeszytów widać, że nie nie ma tu jednoznaczności. Często dla ww. posterunków wykazany jest jeden i ten sam kanał bez względu z której linii następuje wjazd lub kanał jaki będzie obowiązywał ale po wyjeździe na inną linię z danej stacji. Czy to normalne?

7
Ruch kolejowy / Zamykanie przejazdów
« dnia: 22 Styczeń 2012, 14:25:21 »
Dróżnik przejazdowy ma zamknąć przejazd na minimum 2 min. przed czołem najeżdżającego pociągu. Jaka jest ku temu organizacja jego stanowiska w tym zakresie kiedy może on obsługiwać więcej niż jeden przejazd, a ten drugi może być znacząco oddalony? Jak to się ma do jazdy po zmienionym torze szlaku dwutorowego (z prawego na lewy lub odwrotnie), przy czynnych obu torach z blokadą dwu- lub jednokierunkową, a zmieniony tor ma większe prędkości drogowe od wyznaczonego wewnętrznym rjp? Czy pociąg może jechać szybciej niż to wyznaczone jest wrjp? Jeżeli tak, to czy dróżnik zamknie na czas przejazd obsługiwany z odległości?

8
Ruch kolejowy / zmiana toru wjazdowego
« dnia: 22 Styczeń 2012, 13:53:55 »
Ciekawe co było powodem likwidacji zapisu o informowaniu maszynisty o zmianie toru wjazdowego? Są posterunki, gdzie wjazd pociągu na kierunek zwrotny jest tak samo sygnalizowany na semaforze wjazdowym sygnałem, np. S2, bo zabudowane rozjazdy i zamknięcia na to pozwalają. A jeżeli na tym torze są ograniczenia poniżej wskazań semafora podane w komputerowym rozkazie pisemnym "O" lub w WOS, lecz maszynista nie jest informowany o jeździe na inny tor niż ten, po którym zwykle jedzie, jako ten wyznaczony stacyjnym rozkładem jazdy, co wtedy?

9
Urządzenia srk / Samoczynna blokada linowa SHL-12 jednoodstępowa
« dnia: 22 Styczeń 2012, 13:11:59 »
Jak funkcjonuje sbl jednoodstępowa? Jak przebiega jej obsługa i jakie są uzależnienia?

Strony: [1]