Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - stanislaw57

Strony: [1] 2 3 4 ... 14
1
Ruch kolejowy / Odp: Jazda okrężna - treść rozkazu
« dnia: 12 Wrzesień 2014, 20:36:01 »
Zmiana nr 2 do Ir-1 precyzuje kiedy i jak można prowadzić pociąg drogą okrężną. Wydanie rozkazu pisemnego w tym zakresie pozostaje bez zmian.

2
Ruch kolejowy / Odp: TPiZPDP
« dnia: 19 Maj 2014, 23:33:38 »
..."Jest jeszcze sprawa "włączenia kierunku ruchu" a raczej zmiana tego kierunku. Jak wyżej - jak blok pozwolenia ustalony to zmiana kierunku ruchu po tym torze wpisywana jest w rubrykę 4 dziennika ruchu (tak jak wolna droga). i dla takiego zapisu może przejechać kilka pociągów po czym następuje zmian kierunku ruchu, wpisujemy w rubrykę 4 czas tej zmiany i znowu kilka pociągów... Ale jak to ma się dla blokady, która ma stan neutralny i na każdy pociąg trzeba ustawiać kierunek? "

Czy zasada prowadzenia ruchu po torze prawym nie ma tu znaczenia? Jazda po torze lewym (w kierunku przeciwnym do zasadniczego) może mieć miejsce w przypadkach określonych w §22. Blokada dwukierunkowa nie upoważnia dyżurnego ruchu do wyprawienia pociągu po dowolnym torze. Zmiana kierunku jazdy dla toru lewego i rejestracja w rubryce 4 dziennika ruchu ma sens. Powrót do ruchu prawostronnego również.

3
Urządzenia srk / Odp: Warszawa Zachodnia
« dnia: 20 Październik 2013, 18:44:56 »
No cóż, Piotr i Paweł jest na tym Forum tak wielki jak Prezes PIS-u i wszyscy biją pokłony jak w Klubie Moherowych Beretów słuchając Radio Maryja. Dalsza wolna dyskusja nie ma tu sensu. Nie ze wszystkim trzeba się zgadzać, każdy może się mylić, mieć swoje zdanie, ale przepisy są dla wszystkich i nie ma wyjątków ani dowolności interpretacji. Tu chyba punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia? Jednak większość jest podobnego zdania, więc trzeba to uhonorować.  I niech tak zostanie.

4
Urządzenia srk / Odp: Warszawa Zachodnia
« dnia: 20 Październik 2013, 14:48:47 »
Jak widać Piotr i Paweł poświęcił kilka lat w szkołach i na studiach dla zgłębienia sztuki projektowania i interpretacji przepisów kolejowych i każde odmienne zdanie od Pawła i Piotra jest głupotą, bzdurą itd. Ja przytaczam zasłyszane treści od przedstawicieli (czasami kierownictwa) PLK oraz to co jest zapisane w Ir-1. Być może lepszy byłby cytat by być dobrze zrozumianym. Moje zdanie tu się nie liczy. Mimo to, co by było gdyby tor główny zasadniczy w Stargardzie Szczecińskim zachował swój nr 1 na całej długości właśnie z podziałem wg propozycji Ir-1 np. z dodaniem litery do numeru toru? Jaką informację niesie oznaczenie semafora B22? Ale to wszystko jest głupie, bo nie można opierać się na jednej choć podstawowej Instrukcji Ir-1, która powstała na bazie aktów prawnych o czym mówi Ir-1 §1, czego Piotr i Paweł chyba nie doczytał. Instrukcje dostępne są na stronie PLK. Które z nich określają inne zasady? Od kiedy grupa torów to dwa tory? Jeżeli torem nr 1 (pierwszym) jest tor główny zasadniczy będący przedłużeniem toru szlakowego nr 1, w tym przypadku linii 351, która biegnie dalej do Szczecina i przebiega przez Stargard Szczeciński, to dlaczego ten numer ulega zmianie na 109, 201, 301? Bo tak ma być i basta. A gdzie indziej będzie inaczej. I dobrze.

5
Urządzenia srk / Odp: Warszawa Zachodnia
« dnia: 20 Październik 2013, 10:23:16 »
Ir-1 dokładnie określa zasady numeracji torów i zasadniczy to zasadniczy a grupa  torów to co innego. Tor główny jak jest podzielony rozjazdami, to jego cześć, na którą można przyjąć pociąg, można traktować za osobny tor, jednak do jego numeru dodaje się literę a nie przydziela do innej grupy torów. Jeżeli nawet (dla gr 200), to jak uzasadnić nr 301 i 302 głównych zasadniczych - nie ma takiej grupy torów. A semafory jakie mamy i nazywamy każdy wie (kontekstu Ir-1 do nich nie dodaje), ale kierownictwo PLK już nie koniecznie, skoro przytoczone ich stwierdzenia nie podobają się mimo, że zasięgnęli opinii u projektantów i wykonawców modernizujących WZ. Jak widać, co zakład IZ, to oznaczenia torów, semaforów i ich znaczenie mogą być różne (i nie tylko to), a od maszynisty wymaga się znajomości obsługiwanych odcinków linii w tym stacji. Po co i dla kogo więc są zasady określone w Ir-1 dla całej sieci PKP PLK? To tylko rozważania. ISDR ma takie a nie inne warunki pracy (stacja), nie ma na to wpływu. Góruje opinia, że wszystko jest zgodne z projektem i przepisami. Nasuwa się więc pytanie z jakimi przepisami? Paweł Piotr pewnie wie - wie wszystko najlepiej. Takich ludzi powinni zatrudnić w zespole opracowujących przepisy na PKP, w UTK lub/i w ośrodkach szkoleniowych. Szaczun.

6
Urządzenia srk / Odp: Warszawa Zachodnia
« dnia: 19 Październik 2013, 19:01:06 »
Wg Ir-1 tor główny zasadniczy biegnie przez całą stacje, tymczasem w Stargardzie Szczecińskim jest inaczej. Pierwszy staje się 109 a potem 201, 301 i wraca do numeru 1R. Czy "R" w tym przypadku jest potrzebne? Z przeciwnej strony przy zbiegu 3 linii jest to zrozumiałe. Dlaczego semafory B11 i B22 mają takie oznaczenie? Alfabet nie został wyczerpany i numery torów, do których się odnoszą też się nie zgadza. Skąd takie oznaczenie?

7
Urządzenia srk / Odp: Warszawa Zachodnia
« dnia: 19 Październik 2013, 10:29:05 »
Jest to ostatni semafor za rozjazdami odnoszący się do jazdy po torze lewym (U2) w kierunku Warszawa Włochy. Niektórzy twierdzą, że jest to semafor grupowy-blokowy (uzależniony z blokadą liniową) i wszystko jest zgodne z projektem i sztuką budowlaną (kolejową). Wskaźnik ten poda się z sygnałem zezwalającym wyłącznie w uzależnieniu z U2. Więc przepisy prowadzenia ruchu zostały w tyle. A jak to jest tłumaczone w Stargardzie Szczecińskim? Czy tak było zawsze? Są stacje, gdzie jest dokładnie odwrotnie, jak w Stargardzie Szcz. kierunek Szczecin lub na obu semaforach (drogowskazowym przy peronie i wyjazdowym) są wyświetlane wskaźniki W24 i to na ogół się podoba.

8
Urządzenia srk / Odp: Warszawa Zachodnia
« dnia: 18 Październik 2013, 21:26:23 »
W Warszawie Zachodniej po przebudowie zabudowano m.in. semafor wyjazdowy U2 dla wyjazdu na tor lewy w kierunku Warszawa Włochy, ale bez wskaźnika W24. Jak to rozumieć? Podanie sygnału zezwalającego z wyświetlonym wskaźnikiem W24 na semaforze drogowskazowym przy peronie chyba nie jest wystarczające i zgodne z zapisami w Ir-1?

9
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 15 Wrzesień 2013, 14:23:18 »
Z pewnością nie! A czy obsada posterunków technicznych nie powinna być adekwatna do natężenia pracy?  Wiem, że nie od ISDR-a to zależy ...

10
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 15 Wrzesień 2013, 10:04:35 »
Czyli postawiono wymóg dla ISDR-a a nie dano narzędzi do jego realizacji. Maszynista nie powinien się bawić w kotka i myszkę z ISDR i ciąży na nim właściwe osygnalizowanie czoła pociągu ale przepis winien precyzyjnie określać zasady zmiany tego osygnalizowania, obserwacji w tym zakresie czego chyba brakuje w Ir-1 i chyba nie ma regulacji wewnętrznej.

11
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 14 Wrzesień 2013, 22:35:57 »
Tyle, że różnie są one interpretowane. Pociąg który zatrzymuje się czy nie, zasada zmiany sygnału Pc1 i na Pc2 winna chyba być ta sama. Semafory wyjazdowe są różnie usytuowane, stąd jeden pociąg będzie zmieniał sygnały w peronach a drugi może zrobić to za ostatnim rozjazdem? ISDR chyba winien wiedzieć, że pociąg wyjechał na szlak właściwie osygnalizowany?

12
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 14 Wrzesień 2013, 20:31:14 »
Z osygnalizowaniem czoła pociągu na Pc2 mamy chyba do czynienia kiedy nie ma lub blokada liniowa jest jednokierunkowa dla jazdy po torze lewym, więc rozkaz "N" w takich przypadkach jest chyba uzasadniony. A pytanie brzmi, kiedy należy zmienić to osygnalizowanie na Pc2? Stąd wtrącenie o miejscu zatrzymania pociągu (różnym: planowym postoju i nieprzewidzianym rjp), jeżeli jest ono istotne dla zmiany sygnałów Pc1 na Pc2, bo nie zawsze pociąg zatrzymuje się i odjeżdża spod semafora wyjazdowego. Czy można przepuścić pociągu bez zmiany osygnalizowania? Przepraszam jeżeli wrażam się nie jasno.

13
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 14 Wrzesień 2013, 13:45:50 »
Czy postój techniczny czy inny, miejsce zatrzymania winno być maszyniście znane. Wskaźnik zatrzymania W4 mamy nie tylko przy peronach. W przypadku wyznaczonego wrjp postoju, pociąg pasażerski należy zatrzymać przed W4 odpowiednio aby ruch podróżnych był najdogodniejszy. Pociąg towarowy na torze bez peronów ale również z W4, gdzie ma zatrzymać się z powodu nieplanowego zatrzymania? Na pewno pod semaforem wskazującym S1 i może to być semafor drogowskazowy.Przy odjeździe pociągu z toru z peronem odjazd może być zezwolony sygnałem zezwalającym również na semaforze drogowskazowym. W przypadku postoju niehandlowego (techniczny) gdzie pociąg pasażerski ma się zatrzymać? Natomiast wyjazd na to lewy szlakowy jest związany z semaforem wyjazdowym ze wskaźnikiem W24 ale maszynista przed odjazdem otrzymuje rozkaz "N" lub przez st. ostatniego postoju czy wyznaczoną.

14
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 14 Wrzesień 2013, 10:40:33 »
Przyjęto, że Sygnał Pc2, tam gdzie jest to wymagane, maszynista winien zmienić na posterunku ruchu zapowiadawczym z chwilą wyjazdu pociągu na tor lewy. Czy to znaczy z chwilą mijania semafora wyjazdowego z wyświetlonym wskaźnikiem W24, czy z miejsca zatrzymania (postoju) pociągu? Nie każdy tor główny ma semafor wyjazdowy. Chyba pojęcia odjazd a wyjazd mają różne znaczenia, ale są one traktowane zamiennie podobnie jak postój i zatrzymanie pociągu na posterunku ruchu (planowe i nieprzewidziane rjp - z przyczyn techniczno-ruchowych, awaryjne).

15
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 13 Wrzesień 2013, 20:26:47 »
No tak. Pc2 jest związany z jazdą po torze lewym po wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego po jednym z torów szlaku dwutorowego, czy pociąg jadący torem prawym z zachowanym ruchem jednokierunkowym w takim przypadku również winien otrzymać rozkaz "O" jak ten z ruchem dwukierunkowym? Moim zdaniem powinien.

Strony: [1] 2 3 4 ... 14