Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: [1] 2 3 4 ... 28
1
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd i wyjazd z toru stacyjnego zamkniętego
« dnia: 22 Lutego 2023, 21:09:27 »
Tor stacyjny zamyka się, gdy nie nadaje się do ruchu, więc na taki tor nie realizuje się żadnych przebiegów wjazdowych ze szlaku - w momencie zamknięcia tor taki musi być odpowiednio osygnalizowany oraz przy pomocy zamknięć pomocniczych należy uniemożliwić realizację przebiegu wjazdowego na taki tor. Drezyna mająca wykonać prace na stacyjnym zamkniętym torze powinna zostać przyjęta do stacji na tor czynny, a następnie jazdami manewrowymi przestawiona na miejsce wykonywania prac. Dopóki tor nie zostanie otwarty, nie realizuje się z niego także przebiegów wyjazdowych. Zatem jeśli drezyna zakończyła prace, a tor nie został jeszcze otwarty, do wyjazdu na szlak drezynę należy przestawić jazdami manewrowymi na czynny tor stacyjny i z niego wyprawić ją na szlak.
Paragraf 56 instrukcji Ir-1 (R-1).

2
Inne / Odp: Nastawniczy - dyskusja o zawodzie
« dnia: 28 Listopada 2022, 14:15:52 »
Jaśka spod wierzby, co kocha pociągi i kolej, nie wezmą tylko dlatego, że to lubi?

Co to znaczy, że kocha pociągi i kolej, że to lubi? Samo czerpanie przyjemności z oglądania pociągów, czy nimi podróżowania, jeszcze nie jest wystarczającym powodem, by szukać zatrudnienia na kolei, a szczególnie w służbach i na stanowiskach związanych z prowadzeniem oraz zabezpieczeniem ruchu kolejowego. Potrzebna i wymagana jest wiedza, i to dość obszerna, którą można nabyć m. in. poprzez odpowiednie szkoły i kursy, także poprzez samokształcenie (są modelarze kolejowi, których wiedza potrafi być większa od wiedzy kadrowych pracowników kolejowych), a wiedza ta zostanie zweryfikowana na egzaminie kwalifikacyjnym przed komisją egzaminacyjną. Nie bez znaczenia jest także spełnienie określonych i rygorystycznych wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, potwierdzonych orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza.
Szczegółowe informacje dotyczące "wzięcia Jaśka spod wierzby na kolej" można znaleźć tutaj:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych -
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-101,19071493.html

3
Jeśli w lewej głowicy rozjazdowej jest rozjazd krzyżowy podwójny, to wypada go prawidłowo opisać...
Jeżeli tor 1 jest torem przebiegowym (po torze tym odbywają się zoragnizowane przebiegi pociągowe), to sprzężenie zwrotnic rozjazdów 1 i 2cd wynika wprost z konieczności zastosowania ochrony bocznej dla przebiegów pociągowych po torze 1 (paragraf 37 instrukcji Ie-4(WTB-E10). Ochrona ta polega na tym, że w czasie gdy po torze 1 odbywa się zorganizowany przebieg pociągowy (z podaniem sygnału zezwalającego na odpowiednim semaforze), zwrotnica 2cd rozjazdu krzyżowego podwójnego 2 musi kierować z torów 3 i 5 w kierunku toru 7 (położenie zwrotnicy 2ab nie ma znaczenia w omawianej sytuacji). W usrk przekaźnikowych sprzężenie takie uzyskuje się przez taką konstrukcję obwodów elektrycznych sterujących zwrotnicami 1 i 2cd, że przy pomocy jednego przycisku steruje się równocześnie położeniem zwrotnicy rozjazdu 1 i zwrotnicy rozjazdu 2cd.
Numeracja zwrotnic rozjazdów jest dokonywana zgodnie z rosnącym kilometrowaniem, na rysunkach i planach od lewej do prawej strony. Pierwsza napotkana para zwrotnic na rozjeździe krzyżowym podwójnym otrzymuje miano "ab", następna "cd". Odwzorowanie rozjazdu krzyżowego podwójnego na pulpicie kostkowym AC-20 odwraca tą kolejność. Strzałka wskazuje kierunek kilometrowania zgodnie z przyjętą zasadą.
Może teraz, z dodatkową ilustracją będzie łatwiej...

4
Kosz / Odp: Odp: przejazdy
« dnia: 30 Września 2022, 08:56:54 »
Jeśli spokój ma oznaczać bezmyślność, to masz rację.

5
Kosz / Odp: Odp: przejazdy
« dnia: 28 Września 2022, 16:08:27 »
Problem z czytaniem czy ze zrozumieniem czytanego tekstu?
upewnić się w sposób wskazany w regulaminie technicznym

6
Wilkowice Bystra / Odp: przejazdy
« dnia: 24 Września 2022, 08:15:49 »
Przytoczony przepis odwołuje się do regulaminu technicznego i jego zapisu, a nie do kwestii przygotowania drogi przebiegu, zatem Paweł ma rację, odpowiadając w temacie. W rzeczywistości to warunki miejscowe decydują o tym, czy taki zapis w RT ma miejsce. Jeśli zabezpieczenie przejazdu kolejowo-drogowego ma być elementem drogi przebiegu, uzależnia się taki przejazd w określonym przebiegu - przebieg może być zrealizowany dopiero po zamknięciu przejazdu i nie ma konieczności zgłaszania jego obsługi.

7
Urządzenia srk / Odp: Brak kontroli i brak drogi oporowej
« dnia: 10 Sierpnia 2022, 19:28:53 »
Iglica dolegająca została zabezpieczona, odlegającą należy brechą odsunąć, by założyć zamek, jeśli to jest niemożliwe, każda jazda z ostrza ( i tylko z ostrza ) jest jazdą warunkową, bo nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje (uszkodzenie napędu, uszkodzenie zamknięcia, uszkodzenie iglicy, uszkodzenie ściągu itp.)

8
Urządzenia srk / Odp: Brak kontroli i brak drogi oporowej
« dnia: 10 Sierpnia 2022, 17:51:03 »
Jeśli mówimy o położeniu, to w odniesieniu do zwrotnicy rozjazdu, a nie rozjazdu. Rozjazd jest budowlą inżynierską i jego położenie zostało już ustalone w określonym układzie torowym i jest w tym układzie niezmienne. Zmienia się tylko położenie jego zwrotnicy (zwrotnic w rozjeździe krzyżowym). Jeśli nie można uzyskać w żaden sposób kontroli iglicy odlegającej i nie ma możliwości jej zabezpieczenia, jako odlegającej, jazda na ostrze tej zwrotnicy jest zabroniona. Przy zabezpieczeniu sponą tylko iglicy dolegającej, możliwa jest wyłącznie warunkowa jazda  z ostrza.

9
Nie wiemy, czy rozjazd 5 nie jest na wspólnej izolacji z rozjazdem 4, czy nie, podobnie nie wiemy, czy rozjazdy 101, 2 i 3 nie są na wspólnej izolacji, czy każdy ma osobną izolację, to samo dotyczy rozjazdów 22, 25 i 26... to są dane niezbędne do prawidłowego zbudowania prawidłowej tablicy zależności...

10
Pewnie można z tego zrobić działający pulpit, tylko z rzeczywistością kolejową i z konkretnym posterunkiem ruchu będzie miał mało wspólnego...
Nie znając istniejących izolacji zwrotnicowych i torowych jak masz zamiar np. wprowadzić do działania zajmowanie i zwalnianie ich przez tabor?
Jak masz zamiar zaplanować właściwe przebiegi i warunki dla nich określone? Jak zbudujesz tablicę zależności?

11
skąd wziąć taki plan, który będzie adekwatny do tego co faktycznie się znajduje na stacji
Plan schematyczny jest częścią regulaminu technicznego każdego posterunku ruchu, plany schematyczne są także w działach archiwalnych dyrekcji kolejowych... o uzyskaniu uprawnień projektanta usrk nie wspomnę...

12
Dlaczego odwrócona kolejność tarcz Tm1, Tm2 i Tm3?
Na pulpitach AC-20 nie umieszcza się opisów odcinków izolowanych zwrotnicowych.
Jak napisałeś - plan pulpitu powstał na podstawie rysunku Karwata z jego strony, niestety rysunki te nie są planami schematycznymi w rozumieniu instrukcji Ig10 (D-27) i nie mogą być podstawą do planowania pulpitu kostkowego, Karwat nie zaznaczył na swoim rysunku stacji Niedoradz odcinków izolacji torowych, więc te zaznaczone przez Ciebie są nieadekwatne do rzeczywistości. Poruszamy się zatem trochę w sferze zabawy z edytorem pulpitu kostkowego.

13
Opisy dotyczące tarcz manewrowych umieszcza się przy białych przyciskach sterujących sygnałami na tych tarczach, nie gdzie indziej. Brakuje opisu odcinków izolacji torowej w torach stacyjnych.

14
Dodam jeszcze, że podobnie należy poprawić opis przycisków zwalniających przebiegi pociągowe, które oznacza się małą literą nazwy semafora, bez żadnych znaczników, skoro semafor nazywa się B, zwolnienie utwierdzenia przebiegu spod tego semafora - b, jeżeli semafor nazywa się B2, zwolnienie przebiegu - b2 (przy zachowaniu poprzednich uwag dotyczących opisu semaforów na pulpicie).

15
Należy zmienić opis przycisków do obsługi semaforów. Zielony przycisk (do podawania sygnału zezwalającego) oznacza się wyłącznie literą nazwy semafora, jeśli są one nazwane kolejnymi literami alfabetu (tak jest na stacji Połaniec). W tym opisie nie robi się znaczników, stosowanych w dokumentacji technicznej, oznaczających określone zmniejszenia prędkości dla sygnałów zezwalających. Opis B2 stosuje się w alfanumerycznym systemie opisu semaforów, zatem użyty przez Ciebie symbol literowy z cyfrą 2 po literze nie oznacza, że sygnał zezwalający na semaforze B jest z ograniczeniem prędkości jazdy do 40 km/h, ale oznacza on semafor B stojący przy torze nr 2, w odróżnieniu od innych semaforów B, stojących przy innych torach (np. B4, B6, B8 itp.) Dla przycisku białego do wyświetlania sygnału Ms 2 stosuje się oznaczenie nazwy semafora (patrz powyższe uwagi) z dodaniem w wykładniku potęgi literki m.
W oznaczeniach szczelin rozjazdów stosuje się elementy, jakich użyłeś na pierwszym planie, pochylenie szczelin, pokazane na drugim planie stosuje się wówczas, gdy poprzednie rozwiązanie może nastręczać kłopotów - np. gdy na stacji są stosowane równoległe drogi zwrotnicowe lub przejścia trapezowe ze skrzyżowaniem torów (krzyżowe połączenie dwóch torów równoległych) - patrz obrazek. (Paweł już odpowiedział ciut wcześniej na temat tych szczelin)...

Strony: [1] 2 3 4 ... 28