Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30
406
Każdy tekst pisany, w tym druk R305 również, czyta się od lewej do prawej strony i od góry do dołu. Jeśli w druku R305 została wypełniona działka 2, to obowiązująca kolejna treść może się znaleźć tylko w działce 4. Jeśli została wypełniona działka 1, to kolejną obowiązującą działką może być działka 3, lub 3 i 4, lub 4.
Pełna treść ust. 25 z § 57 Ir-1(R-1) brzmi:
25.Działki zawierające treść obowiązującą należy na rozkazie pisemnym "S", "N" i "N rob." obramować linią pionową na obu marginesach.
W obramowanych działkach treść niepotrzebną należy skreślić linią falistą poziomą. Treść odręczną napisać należy czytelnie.
Kolejność wpisania ostrzeżeń do rozkazów pisemnych powinna odpowiadać kolejności przejeżdżania miejsc na odcinku, których dotyczą ostrzeżenia.

O tym, jak czytać tekst pisany (w tym druk R305) niestety w przepisach kolejowych nie ma, bo tego uczą w szkole podstawowej.

407
Urządzenia srk / Odp: Samoczynna blokada linowa SHL-12 jednoodstępowa
« dnia: 25 Listopad 2012, 19:17:18 »
stanisław57 pisze:
maszynista prowadzi pociąg odpowiednio do warunków lokalnych w tym atmosferycznych
To jest bełkot.
§ 12 ust. 2 pkt. 4 Ct-1 (Mt-1):
2 W czasie jazdy maszynista obowiązany jest:
4) prowadzić pociąg zgodnie z wewnętrznym rozkładem jazdy, dodatkami do niego i otrzymanymi rozkazami pisemnymi. W żadnym jednak przypadku nie można przekraczać prędkości konstrukcyjnej pojazdu trakcyjnego i prędkości wskazanej w wewnętrznym rozkładzie jazdy.
A przy okazji - co to są te "warunki lokalne" i które przepisy o nich mówią?
stanisław57 pisze:
Dobra widoczność jest zdefiniowana (400m)
Proszę wskazać przepis, który definiuje odległość 400 m jako „dobra widoczność”.

408
Urządzenia srk / Odp: Samoczynna blokada linowa SHL-12 jednoodstępowa
« dnia: 12 Listopad 2012, 00:13:26 »
stanisław57 - Jesteś niezwykle wytrwałym i upartym w pisaniu bzdur, o czym poniżej. Postaraj się jednak wyzwolić z krępujących więzów kompleksów i po pierwsze: przeczytaj całą instrukcję, na temat której się wypowiadasz, po drugie: zapoznaj się z poprawną nomenklaturą kolejową, bo jak na razie zupełnie sobie z nią nie radzisz, po trzecie: zapoznaj się z całością tematu (np. ruch kolejowy czy urządzenia srk) i nie wyrywaj z kontekstu pojedynczych przepisów, po czwarte: nie dodawaj do nich wydumanych interpretacji, po piąte: pisz krótkie i zwięzłe zdania, a nie wielopiętrowe dziwolągi, które trudno zrozumieć, bo obnażasz w ten sposób swoje niedostatki wiedzy na temat składni, interpunkcji i budowy zdań, po szóste: pisz po polsku a nie po polskiemu, po siódme jeżeli czujesz niedosyt udzielanych Tobie na tym forum odpowiedzi i je lekceważysz, lekceważąc równocześnie ludzi, którzy w dobrej wierze tłumaczą Ci zawiłości poruszanych przez Ciebie tematów, podaję adres, pod który powinieneś skierować wszystkie następne swoje wątpliwości:
Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, tel.: 022-630-18-30, faks: 022-630-18-90, e-mail: utk@utk.gov.pl
I mylisz się, pisząc, że rzecz jest prosta, bowiem:
stanisław57 pisze:
Izolacja torów pozwala przez zwarcie toków szynowych pozwala na szybkie osłonięcie miejsca niebezpiecznego, wykryć m.in. pęknięcia torów i stąd zrozumiałe było i jest ograniczenie do 20km/h.
Bzdura. Ograniczenie prędkości do 20 km/h w tym określonym przypadku wynika z zasad prowadzenia ruchu pociągów (§22 pkt. 4, §31, §62 pkt. 6; Ir-1(R-1) i w tychże zasadach nie ma ani jednego słowa o szybkim osłonięciu miejsca niebezpiecznego ani o wykrywaniu pęknięć torów, jak piszesz (nota bene pękają szyny, a nie tory).
stanisław57 pisze:
(...) przewidywało zwarcie toków szynowych na szlakach z samoczynną blokadą liniową (...)
Bzdura. Cytowany przepis mówi wyłącznie o torze izolowanym i nie ma tam słowa o blokadzie samoczynnej.
stanisław57 pisze:
W czasach, gdzie standardem staje się stosowanie liczników osi jako urz. niezajętości torów (...)
Napisałem w swoim ostatnim poście: Licznikowe obwody torowe nie są żadnym standardem, są jednym ze sposobów kontroli układowej niezajętości torów i rozjazdów (WTB-E10, §32, pkt. 4), stosowanym zgodnie z założeniami projektowymi dla określonego przedsięwzięcia, jakim jest budowa nowej infrastruktury lub modernizacja istniejącej (WTB-E10, §32, pkt. 5), ale Ty z uporem powtarzasz bzdury.
stanisław57 pisze:
(...) już tego rodzaju uszkodzenia nie wchodzą w rachubę (...)
Bzdura. Tor kolejowy ulega różnego rodzaju awariom i uszkodzeniom bez względu na rodzaj stosowanej układowej kontroli jego niezajętości. Poza tym każde urządzenia, stosowane w torze (np. izolacje torowe, liczniki osi) również mogą ulegać awariom.
stanisław57 pisze:
kiedy nie widać z przedpola żadnej przeszkody?
Tego to chyba nawet Urząd Transportu Kolejowego nie zrozumie.
I jeszcze jedno. Nie obrażaj się na ludzi, którzy z racji swej pracy i doświadczenia zawodowego mają pojęcie o tym , o czym do Ciebie piszą, i nikomu z nich nie przychodzi do głowy, by – jak piszesz – komuś dokopać, czy pokazać swoją wyższość.409
Urządzenia srk / Odp: Samoczynna blokada linowa SHL-12 jednoodstępowa
« dnia: 10 Listopad 2012, 15:06:57 »
Po przeczytaniu powyższego postu stanisław57 (vel marzena..) muszę po raz kolejny napisać z naciskiem: powinno się wiedzieć, co się mówi (pisze), a nie mówić (pisać) co się wie. Rozumiem, że przepisy i instrukcje kolejowe są może pisane trudnym słownictwem i dla kogoś spoza branży mogą stanowić poważny problem, czasem nie do pokonania, niemniej pisane są w ogólnie znanym, jak się wydaje, języku polskim, a myślenie, jako proces, leży w zupełnie innym wymiarze, niż jakakolwiek branżowa wiedza. Ponadto kolej nie zamyka się jedynie dwiema instrukcjami, Ir-1(R-1) i Ie-1(E-1), z których można wywieść wszystko, co kolei dotyczy. Odpowiadając zatem na ten post:
stanisław57 pisze:
Jeżeli liczniki stają się standardem jako urządzenia kontroli niezajętości torów (...)
Licznikowe obwody torowe nie są żadnym standardem, są jednym ze sposobów kontroli układowej niezajętości torów i rozjazdów (WTB-E10, §32, pkt. 4), stosowanym zgodnie z założeniami projektowymi dla określonego przedsięwzięcia, jakim jest budowa nowej infrastruktury lub modernizacja istniejącej (WTB-E10, §32, pkt. 5).
stanisław57 pisze:
Chyba, że liczniki osi są dodatkowym urządzeniem tam gdzie obwody torowe są zawodne (awaryjne).
Na etapie ustalania danych do projektowania dokonuje się wyboru jednego z rodzajów sposobów układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów. O tym, gdzie i kiedy stosuje się licznikowe obwody torowe traktuje WTB-E10, §35, pkt. 1.
stanisław57 pisze:
obowiązek drużyny pociągowej zwarcia toków szynowych w takim przypadku nie ma sensu i przepis ten staje się przestarzały (par63 ust.21a Ir-1). Drużyna pociągowa nie ma obowiązku znać tego rodzaju warunków technicznych obsługiwanych odcinków linii kolejowych
To jest oczywista bzdura, świadcząca o kompletnej nieznajomości obowiązujących przepisów. Przytoczony przepis mówi wyraźnie o torze izolowanym, to jest o takim torze, w którym zastosowano układową kontrolę niezajętości przy pomocy izolowanych obwodów torowych. Proszę ze zrozumieniem przeczytać cały §63, który jest obowiązujący, ponadto proszę zapoznać się z następującymi przepisami:
H21, §3, pkt3:
Wszyscy pracownicy drużyn konduktorskich powinni posiadać znajomość obsługiwanych odcinków linii kolejowych i warunków techniczno - eksploatacyjnych stacji znajdujących się na tych odcinkach, jeżeli wykonywane prace podlegają wcześniejszemu planowaniu. Umożliwienie drużynom konduktorskim zaznajomienia się z w. wym. warunkami należy do obowiązków ich zwierzchnika służbowego.
Ir-1(R-1), §16, pkt.1:
Prowadzący pojazd kolejowy z napędem powinien znać warunki miejscowe szlaków, stacji i innych posterunków technicznych na których prowadzi pojazd.
Ir-1(R-1), §16, pkt.4:
Znajomość warunków miejscowych na szlakach i stacjach obowiązuje również pracowników drużyny konduktorskiej.
Ct-1(Mt-1), §7. (szczegółowy zakres znajomości szlaku przez maszynistę pojazdu trakcyjnego).
stanisław57 pisze:
To samo chyba dotyczy przepisu o jeździe pociągu do 20km/h pomijając samoczynny semafor odstępowy aż do następnego semafora kiedy do stwierdzenia niezajętości odstępów wykorzystuje się liczniki osi?
Kolejna bzdura. Przepis określający zasady postępowania w przypadku pominięcia semafora sbl wskazującego sygnał S1 nie ma nic wspólnego z rodzajem zastosowanej układowej kontroli niezajętości toru i jest jednakowo stosowany dla każdego ich rodzaju.
stanisław57 pisze:
a poza tym nie ma takiego urządzenia na wyposażeniu.
Ten cytat pozostawiam już bez komentarza..

410
Urządzenia srk / Odp: Samoczynna blokada linowa SHL-12 jednoodstępowa
« dnia: 04 Listopad 2012, 23:22:09 »
Nie ma znaczenia rodzaj blokady - piszę tylko o samym systemie kontroli niezajętości toru - a konkretnie o kontroli niezajętości toru przy pomocy liczników osi. I jest to obojętne, czy jest to tor stacyjny, czy szlakowy. Jeżeli jego zajętość jest definiowania przy pomocy l;iczników osi, to można wymontować fragment toru (np. usunąć fragment odcinka toru lub szynę toku szynowego) bez szkody dla działania układu kontrolnego, który takiego braku toru (lub fragmentu toku szynowego) nie wykaże.

411
Urządzenia srk / Odp: Samoczynna blokada linowa SHL-12 jednoodstępowa
« dnia: 04 Listopad 2012, 22:06:10 »
Mam drobną uwagę. W układowej kontroli niezajętości toru przy pomocy liczników osi możwe być tak, że fizycznie nie będzie fragmentu toru, a semafor pójdzie na wolną.. I co wy na to?..

412
Kolega Mak_86 napisał:
A kto powiedział, że tam jest licznik osi?
To ja również odpowiem pytaniem: A w jakich innych urządzenia srk, poza tymi z układową kontrolą niezajętości przy pomocy liczników osi można zresetować licznk przy wskazaniu zajętości toru?  ;)
Stanisław57 napisał:
Instrukcje w swej postaci są tylko wytycznymi i obejmują typowe znane przypadki
To jest oczywista bzdura - instrukcje nie są żadnymi "wytycznymi"! Proszę poczytać wstęp, wprowadzenie lub postanowienia ogólne, jakie znajdują się na początku każdej instrukcji. I proszę poczytać w słownikach, co oznacza słowo "instrukcja".
I nikt nikomu nie zabrania sobie pogadać, jak ma ochotę, ale powinno się wiedzieć, co się mówi (pisze), a nie mówić (pisać) co się wie.

413
Jageer pisze:
Jeżeli by mi ISDR, ze stacji obok potwierdził, że nic nie wyjechało, a wskazuje zajętość resetuję liczniki i jadę normalnie...
Otóż nieprawda. Wyzerowanie liczników nie resetuje wykazanej zajętości, przygotowuje jedynie układ licznikowy do nowej rejestracji. Wyzerowanie liczników służy do resetowania pamięci układu, a nie usunięcia występującej zajętości. Po wyzerowaniu liczników semafora nie da się postawić na sygnał zezwalający i jechać można tylko na Sz.

414
Testowo / Odp: Lisków, Zbyszki - brak możliwości wyprawienia pociagu.
« dnia: 27 Październik 2012, 22:09:57 »
@Pr1_
Trzy posty wyżej przytoczyłeś taki cytat:
1.1 [fragment] Program powstaje jako projekt hobbystyczny, jednak może również znaleźć zastosowanie jako narzędzie dydaktyczne służące do prezentacji działania urządzeń srk i zasad prowadzenia ruchu kolejowego.
I rzeczywiście jest to racja. Jest to wspaniały program, na którym można się wiele nauczyć. Tylko że jak ma to spełniać taką rolę, jaką raczyłeś podkreślić powyższym cytatem, to uwaga o wyłaczeniu aplikacji, jak coś pójdzie nie tak i ponownym jej wczytaniu jest zaprzeczeniem walorów dydaktycznych programu. Oczywiście, można ten program potraktować wyłącznie jako dobrą zabawkę, tylko wówczas proszę nie mieszać do tego kolei. I bynajmniej nie chodzi tu o konsekwencje natury służbowej czy prawnej, które różnią rzeczywistą pracę ISDR z obsługą programu.

415
Testowo / Odp: Lisków, Zbyszki - brak możliwości wyprawienia pociagu.
« dnia: 27 Październik 2012, 21:38:52 »
A ja odniosłem wrażenie, że @ISDRowiec1 nie tylko nie przeczytał readme, ale nie zna zasad prowadzenia ruchu pociągów na szlaku. Sama znajomość obsługi li tylko programu to jeszcze nie wszystko..
nikt tu nie mówi o rzeczywistej pracy ISDR 
W takim razie jaka jest różnica między "obsługą programu" (poprawną, oczywiście), a rzeczywistą pracą ISDR przy obsłudze pulpitu kostkowego?
 

416
Testowo / Odp: Lisków, Zbyszki - brak możliwości wyprawienia pociagu.
« dnia: 27 Październik 2012, 20:38:33 »
I co to ma do tematu?
Choćby to, że jak się chce jeździć autem, to trzeba mieć prawo jazdy.

417
Testowo / Odp: Lisków, Zbyszki - brak możliwości wyprawienia pociagu.
« dnia: 27 Październik 2012, 19:29:30 »
Kiedyś tak było, żeby samodzielnie stanąć za pulpitem, trzeba było zdać tzw. autoryzację, która między innymi obejmowała kontrolę wiedzy z obsługi urządzeń srk i zasad działania urządzeń srk...

418
Urządzenia srk / Odp: Sz-ty na podg
« dnia: 15 Październik 2012, 10:58:05 »
„Szkoda, że u ISDR-a nie ma powtarzaczy wskazań semaforów odpowiednio do sygnałow na gruncie.”
To oczywiście nieprawda, bowiem ISDR posiada wszystkie potrzebne informacje na temat stanów urządzeń srk w obsługiwanym przez siebie okręgu nastawczym, w postaci odpowiednich powtarzaczy. Powtarzacz wskazań semafora pokazuje dwie informacje: czy semafor wskazuje sygnał stój (światło czerwone) czy sygnał zezwalający na jazdę (światło zielone). Dla ISDR nie ma znaczenia faktyczny obraz sygnałowy, wyświetlany na semaforze, który jest zależny od drogi przebiegu i wskazań innych semaforów. Obraz taki jest istotny jedynie dla maszynisty pociągu. Dlatego przyjęto, że każdy sygnał zezwalający na semaforze (bez względu na jego faktyczny obraz sygnałowy) będzie powtarzany na pulpicie jednym światłem zielonym. Użycie sygnału Sz jest powtarzane na pulpicie białym migającym światłem na powtarzaczu semafora. Nie ma potrzeby użycia osobnego powtarzacza wskazań W24, bowiem jego wyświetlenie jest kontrolowane poprzez wyświetlenie się sygnału zezwalającego lub sygnał Sz (w obwodzie elektrycznym najpierw jest wyświetlany wskaźnik W24, a dopiero po jego wyświetleniu prąd idzie do komór sygnału zezwalającego lub do komory światła białego w przypadku sygnału Sz).
„A podanie sygnału Sz z W24 w podg Sprowa to prawdopodobnie usterka srk (...)”
Nigdzie taka informacja nie została oficjalnie podana, więc spekulacje na ten temat są nieuprawnione.

419
Ruch kolejowy / Odp: Sygnał Pc2
« dnia: 14 Październik 2012, 14:58:48 »
Sygnał Pc 2 jest obecnie stosowany w każdym przypadku jazdy po torze przeciwnym do zasadniczego bez względu na rodzja blokady liniowej na szlaku (jest to pokłosie katastrofy pod Szczekocinami). Sygnał ten należy wyświetlić na czole pociągu w momencie wjazdu pociągu na tor przeciwny do zasadniczego.

420
Inne / Odp: Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami
« dnia: 14 Październik 2012, 14:17:23 »
Sygnał zastępczy został pomyślany jako zezwolenie na jazdę w sytuacji, gdy występują usterki w urządzeniach srk, które uniemożliwiają podanie normalnego sygnału zezwalającego, bez konieczności uciążliwego chodzenia pod semafor z rozkazem pisemnym. Z zasdy więc jest to sygnał, który w żaden sposób nie jest związany (uzależniony) z aktualnym stanem urządzeń srk (dotyczy to każdego typu urządzeń srk), bo inaczej przestałby spełniać swoją rolę, posiada nawet swoje własne, niezależne, źródło zasilania. Jego użycie jest obostrzone określonymi w przepisach procedurami, w których być może brakuje dosłownego dopowiedzenia, że za jego każdorazowym użyciem stoi prokurator. ISDR powinien mieć świadomość, że uruchamiając Sz bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki, jaki może to wywołać. I jeszcze jedno. Nie ma i nie będzie takich urządzeń srk, które całkowicie wyeliminują błąd ludzki - tak długo, jak długo człowiek będzie integralnym elementem systemu sterowania.

Strony: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30