Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Psycho

Strony: [1] 2
1
Ruch kolejowy / Odp: Semafor wyjazdowy
« dnia: 31 Maj 2022, 19:03:59 »
pierwszy rozkaz pisemny S na unieważnienie wskazań semafora wyjazdowego z powodu jego uszkodzenia.
Drugi rozkaz pisemny na pominięcie semafora unieważnionego, tak jak przy zezwoleniu przy semaforze wskazującym sygnał "stój".

Pierwszy rozkaz jest zbędny - to nie są semafory SBL... Sygnał wątpliwy oznacza "stój" więc wystarczy "S" na wyjazd (jeśli wystawiono tarcze - a "prędzej czy później" ja postawią... - to w dz.4 zezwolenie na przejechanie obok D1...)

2
Ruch kolejowy / Odp: Telefoniczne zapowiadanie pociągów
« dnia: 19 Czerwiec 2021, 20:41:46 »
Jeśli wiadomo, że zamknięcie będzie trwało dłużej, niż czas konserwacji to nie ma potrzeby nakładania na siebie obostrzeń tak jak napisał Paweł Piotr.
Natomiast istotne jest to, że jeśli sytuacja ruchowa ulegnie zmianie (skończy się zamknięcie, skończy się prowadzenie ruchu dwukierunkowego po jednym torze itp), a monter nadal pracuje - ważne nadal są obostrzenia wynikające z wpisu montera usrk.

Tutaj dodam, że one same z siebie (tylko na podstawie wcześniejszego odpisu montera w E1758) nie będą obowiązywały - po otwarciu toru i wznowieniu ruchu jednokierunkowego dwutorowego należy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie (stosowanie telefonicznego obowiązywało jedynie z uwagi na zamknięcie toru...).
 

3
W takiej sytuacji tylko stosujesz telefoniczne zapowiadanie pociągów.

4
Dobrze rozumiesz, oprócz wspomnianego już §28 ust.9 Ir-1 zwróć jednak uwagę również na §28 ust.8 Ir-1, ponieważ wystarczy, że pierwszy pociąg będzie wyprawiany w kierunku twojej stacji i wtedy już potrzeba wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów.

5
Ruch kolejowy / Odp: Rozkazy pisemne.
« dnia: 02 Maj 2021, 16:00:15 »
W takim razie zawsze gdy zatrzyma się na rozjazdach, za semaforem powinniśmy dać S na dalsze kontynuowanie wyjazdu.

I typu "wyjazd był i dalej ma" to naginanie przepisów gdy robimy to że nic nie dajemy na dalszą jazdę...

O naginaniu nie ma tu mowy - wszystko zależy od sytuacji, czasu trwania przeszkody, decyzji dyżurnego i maszynisty... Uważam, że jeśli droga pozostaje utwierdzona to na kontynuowanie jazdy, po chwilowym zatrzymaniu technicznym nikt nie będzie przekazywał rozkazu. W mojej opinii jeśli pojawią się wątpliwości co do drogi, zostanie ona rozwiązana itp. to warto jest dodatkowo potwierdzić możliwość kontynuowania... Dlatego w przykładach napisałem, że w takich "codziennych" sytuacjach często maszynista uzgadnia z dyżurnym ustnie możliwość kontynuowania jazdy... Dla mnie, przy odpowiedzialnym podejściu - "wyjazd był i dalej ma" nie jest problemem.

6
Ruch kolejowy / Odp: Rozkazy pisemne.
« dnia: 02 Maj 2021, 10:31:36 »
prosiłbym o mniej więcej, podanie praktycznego przypadku, zastosowania pierwszej części.

Przekazanie rozkazu pisemnego, gdy czoło pociągu minęło obsługiwany semafor tak, że koniec pociągu minął sygnałowe miejsce końca pociągu, lecz nie minął przebiegowego miejsca końca pociągu powinno mieć miejsce gdy np.:
1) w czasie wyjazdu, po minięciu sygnału zezwalającego na semaforze przez czoło pociągu nastąpi zerwanie hamulca bezpieczeństwa przez co pociąg zostanie zatrzymany "na rozjazdach" (przed miejscem przebiegowym);
2) w czasie wyjazdu, po minięciu sygnału zezwalającego na semaforze przez czoło pociągu maszynista zauważy przeszkodę w postaci zwierzyny, ludzi na torach, samochodu na przejeździe - przez co pociąg zostanie zatrzymany "na rozjazdach";
3) w czasie wyjazdu, po minięciu sygnału zezwalającego na semaforze przez czoło pociągu dyżurny, nastawniczy, zwrotniczy lub inna osoba będzie podawała sygnał "stój" - przez co pociąg zostanie zatrzymany "na rozjazdach"(przed miejscem przebiegowym);
W praktyce zauważam, że w sytuacjach opisanych w pkt.1),2), gdzie do zatrzymania doszło z powodu dobrze znanego maszyniście dalsze kontynuowanie jazdy odbywa się na porozumienie radiotelefoniczne z dyżurnym. W pkt.3) "raczej" wydaje się rozkaz na dalsze kontynuowanie...

Moim zdaniem §58 ust.4 pkt.10) powinien obejmować też przypadki, w których doszło do zatrzymania pociągu tak, że czoło pociągu minęło obsługiwany semafor lecz koniec pociągu nie minął sygnałowego miejsca końca pociągu i nie minął przebiegowego miejsca końca pociągu...

7
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 28 Kwiecień 2021, 19:16:07 »
Macie dokładnie opisaną sytuację a wyjeżdżacie ze słońcem. Wychodzi na to że nie macie pojęcia jak wybrnąć z tej sytuacji- to nie gadajcie o słońcu i czym jeszcze chcecie.

Treść pytania była sformułowana jako hipotetyczna i tak została potraktowana (każdy zrozumiał jak chciał). W dotychczasowych wpisach zaproponowano postępowania dla kilku przypadków, włącznie z tak nietypowym jaki opisałeś - uważnie czytającej osobie by to wystarczyło... Nie uważam żebym miał z czegoś wybrnąć, na posterunku zrobiłbym co trzeba... Tłumaczenie ze słońcem też nie do końca było takie złe (maszynista nie zauważył złego sygnału na wyjazd?). Skoro pociąg minął semafor to jak i gdzie chcesz dalej pojechać...? Dostałeś "S" i pojechałeś to twoja decyzja (trochę dyskusyjna)... Rozwiązania bez większych czy mniejszych konsekwencji nie znajdziesz.

8
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 27 Kwiecień 2021, 20:04:00 »
Teraz ma wybór... Liczy się to że każdy wariant ma swoje uzasadnienie, ostatecznie każdy dyżurny sam decyduje. Być może ktoś inny doda jakąś swoją równie ciekawą propozycję... ;)

9
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 27 Kwiecień 2021, 14:34:49 »
Nie wiem, jak chcesz to dopasować do pytania zadanego na samym początku...
Doczytaj też o tym, jakie informacje należy przekazać maszyniście wyjeżdżającemu na szlak na tor lewy i znajdź je w druku rozkazu pisemnego S...

Właśnie zatrzymanie się pociągu przed miejscem przebiegowym tym czynnikiem komplikującym pracę. Jeśli pociąg zatrzymałby się za miejscem przebiegowym to maszynista ewentualnie poinformowałby jedynie o zatrzymaniu pociągu, a następnie wznowieniu jego jazdy.
Twoim zdaniem na rozkazie "N" należy wypisać dz.1 i 6, a może jeszcze 4? W rozkazie "S" należy wypisać jedynie dz.4. Ostatecznie (w przypadku rozbieżności zdań w tym temacie), wydanie rozkazu "N" na kontynuowanie wyjazdu i tak zakończyłoby się na wypisaniu jedynie dz.6 więc żadne dodatkowe informację wynikające z innych działek nie będą przekazywane...

10
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwiecień 2021, 19:41:00 »
Ciekawa koncepcja...
Cytowany ustęp odnosi się jednak do sytuacji, w której czoło pociągu zatrzymało się przed semaforem stąd "propozycja" ponownego dania zezwalającego lub Sz albo wydania rozkazu.
Podstawą do wyjazdu pociągu był sygnał zezwalającego+W24 (lub Sz+W24), a z uwagi na to że przedwcześnie wygasł i pociąg zatrzymał się za semaforem maszynista może:
  • kontynuować jazdę po otrzymaniu zgłoszenia o tym, że nie ma przeszkód do dalszej jazdy albo
  • żądać pisemnego potwierdzenia o braku przeszkód do kontynuowania jazdy przekazanego rozkazem "S" - zgodnie z przepisem

Zakładając, że dyżurny ruchu potrafi odróżnić prawidłowo nastawioną drogę przebiegu od przeszkód, które uniemożliwiają kontynuowanie dalszej jazdy pkt.1 mógłby mieć miejsce jednak przepisy zakładają w tej sytuacji zastosowanie się do pkt 2...
Wspominany §54 ust.7 instrukcji Ir-1 (R-1) należy połączyć w tym przypadku z §58 ust.4 pkt.10)

Czy dla kontynuowania wjazdu pociąg jadącego z kierunku przeciwnego do zasadniczego, którego czoło z powodu przedwczesnego nastawienia się sygnału "stój", zatrzymało się za semaforem należy Twoim zdaniem przekazać też rozkaz "N"?

11
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwiecień 2021, 16:57:32 »
Proszę mi najpierw wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że semafor jest wyświetlony na sygnał zezwalający na jazdę na lewy tor, co w informacji potwierdza dyżurny ruchu, a brak jest wskaźnika W 24 (lub nie jest wyświetlony)?
Temat wyświetlenia W24 została autorowi wyjaśniona, czy trzeba to powtórzyć?
warunkiem koniecznym wyświetlenia sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym na wyjazd na tor lewy jest równoczesne wyświetlenie wskaźnika W 24.

I powtarzam pytanie - Jakie było zezwolenie na wyjazd na tor lewy?

przy tak niefortunnie opisanym przykładzie widzę tutaj jedynie wyjazd na zezwalający+W24 lub Sz+W24 - który wygasł przed minięciem semafora przez czoło pociągu...

12
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwiecień 2021, 14:17:39 »
Temat wyświetlenia W24 została autorowi wyjaśniona więc nie ma potrzeby tego powtarzać - zakwestionowałeś rozkaz "S" dotyczący dalszego kontynuowania jazdy...

3. Jakie było zezwolenie na wyjazd na tor lewy?
7. Brak podstawowych informacji: czy jest zamknięcie  toru prawego, czy nie, jaki jest rodzaj blokady liniowej, jaki jest wprowadzony sposób ruchu pomiędzy stacjami, czy urządzenia srk są przystosowane do banalizacji, czy nie...

Czy rozkaz na "kontynuowanie jazdy" będzie wyglądał inaczej przy zamkniętym torze prawym i prowadzeniu ruchu po lewym przy zbanalizowanych urządzeniach?

13
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 26 Kwiecień 2021, 11:35:02 »
Proszę wskazać przepis, który zezwala na wyjechanie na tor lewy przy pomocy rozkazu pisemnego S,

Hmm... czy nie napisałem czegoś odwrotnego... "Zezwolenie nie dotyczy zezwolenia na wyjazd na tor lewy lub prawy"

lub zezwala na "kontynuowanie" jazdy po torze lewym przy pomocy rozkazu pisemnego S. Kontynuować coś można po uprzednim zezwoleniu na to coś, nieprawdaż?

Autor napisał, że zatrzymał się za semaforem (pomijam opisaną okoliczność, ponieważ samo zatrzymanie za semaforem nie jest niczym nadzwyczajnym...), to oznacza, że uprzednio zezwolenie się pojawiło.
Uważasz, że należy rozdzielić "kontynuowanie jazdy" w zależności od kierunku wyjazdu odpowiednio na "S" i "N"? Jest przepis na "kontynuowanie jazdy" przekazane rozkazem "N"?

14
Ruch kolejowy / Odp: Tor lewy i cofanie
« dnia: 25 Kwiecień 2021, 16:06:50 »
zatrzymujemy się za semaforem i czy na podstawie S będzie kontynuacja jazdy dalej na tor lewy czy nie?

Chodzi Tobie pewnie o to czy nie powinien to być "N"... Zezwolenie dotyczy kontynuowanie jazdy, a nie zezwolenia na wyjazd na tor lewy lub prawy dlatego "S". Tyle w teorii...

Cofamy pociąg na szlaku przy sbl semafory są nie ważne ignorujemy po prostu je, a na szlaku z APO pomijanie ich będzie za pomocą S?

Oczywistym jest to, że cofanie na szlaku z APO powinno być uzgodnione z dyżurnym ruchu (5km/h nie wchodzi w grę...). Jeśli się nie mylę to powinny tam być semafory półsamoczynne, a wtedy powinien być "S" z zezwoleniem na przejechanie obok obsługiwanego semafora odstępowego...

15
Ruch kolejowy / Odp: Wyjazd z toru nieposiadającego semafora
« dnia: 14 Kwiecień 2021, 13:48:55 »
Na wyjazd będzie działka 1 (nie ma potrzeby przepisywania treści już wydrukowanej...), w działce 4 można zawrzeć zezwolenie na pominięcie sygnału D1 lub zdjąć tarczę i nic nie pisać...

Strony: [1] 2