ISDR - Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Forum Główne => ISDR - Tematy ogólne => Wątek zaczęty przez: Paweł w 24 Stycznia 2019, 02:32:16

Tytuł: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 24 Stycznia 2019, 02:32:16
Projekt ISDR jest cały czas rozwijany, jednak od pewnego czasu prace prowadzone są w nieco innym kierunku, czego skutkiem jest brak aktualizacji dostępnej wersji. Efektem tych prac jest oficjalnie otwarte 22 stycznia 2019 r. Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń srk opartym na oprogramowaniu ISDR.

Pracownia obejmuje 12 stanowisk komputerowych odzwierciedlających stanowiska współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz stanowisko instruktora, który kontroluje i nadzoruje symulację, a także może wywoływać usterki urządzeń i inne zdarzenia nietypowe. Ruch kolejowy symulowany jest w zamkniętej sieci kolejowej z 9 zróżnicowanymi stacjami, 2 posterunkami odgałęźnymi i 1 posterunkiem odstępowym, o układzie zaprojektowanym specjalnie na potrzeby pracowni. Odwzorowane jest działanie urządzeń stacyjnych przekaźnikowych typu E oraz komputerowych z pulpitami typu EBIScreen 3, EBIScreen 300 oraz Command 900, różnego typu blokad liniowych na szlakach jedno- i dwutorowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność zapowiadawcza, odwzorowany został również system SWDR z możliwością podglądu rozkładu jazdy dla posterunku lub trasy wybranego pociągu.

(https://symulator.isdr.pl/rys/lirk1-min.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/lirk1.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/lirk2-min.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/lirk2.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/lirk3-min.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/lirk3.jpg)
Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego - widok ogólny; stanowisko z urządzeniami typu E; stanowisko instruktora

Prace nad LIRK trwają od czterech lat przy współudziale dr inż. Jana Gertza, autora koncepcji pracowni i zarazem jej opiekuna, a także studentów kierunku Transport, którzy korzystają z symulatora na zajęciach dydaktycznych na specjalności Transport Kolejowy. W październiku 2018 pracownia została wyróżniona w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, jako inicjatywa która może podnieść bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez szkolenia. W planach jest dalszy rozwój projektu.

materiały prasowe na temat LIRK:

"Wyjątkowa pracownia powstała na Politechnice Krakowskiej" - www.pk.edu.pl (https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2778:wyjatkowa-pracownia-powstala-na-politechnice-krakowskiej&catid=49&lang=pl&Itemid=944)
"Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej" - utk.gov.pl (https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14504,Nagrody-dla-tworzacych-bezpieczna-kolej.html)

Podobna pracownia uruchomiona została w 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego (ZSKU) w Rzeszowie, gdzie wykorzystywana jest na kierunku Technik Transportu Kolejowego. Zostało w niej zastosowane takie samo oprogramowanie jak w LIRK, jednak w innej konfiguracji - z 6 stanowiskami uczniów, na których symulowane jest działanie 5 stacji i 1 posterunku odgałęźnego.

(https://symulator.isdr.pl/rys/zsku1-min.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/zsku1.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/zsku2-min.jpg) (https://symulator.isdr.pl/rys/zsku2.jpg)
Sala symulatora w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - widok ogólny; stanowisko instruktora

materiały prasowe na temat symulatora w ZSKU:

"Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Na symulatorach sterują ruchem kolejowym" - nowiny24.pl (https://nowiny24.pl/zespol-szkol-ksztalcenia-ustawicznego-w-rzeszowie-na-symulatorach-steruja-ruchem-kolejowym/ar/12622614)

Oprogramowanie symulatora ISDR zostało na potrzeby projektu w dużym stopniu przebudowane i rozszerzone, co ułatwiło odwzorowanie różnych stacji z nowymi typami urządzeń srk oraz umożliwiło działanie symulatora w sieci, pod nadzorem aplikacji na stanowisku instruktora. Równolegle trwają prace nad wersją programu przeznaczoną do publicznego udostępnienia, która docelowo zastąpi dotychczasowo dostępną, nie rozwijaną już ze względu na istotne ograniczenia techniczne wersję symulatora ISDR. Funkcjonalność tej wersji początkowo będzie zbliżona do obecnej wersji symulatora, a w dalszych etapach zakładane jest odwzorowanie nowych, rzeczywistych stacji i nowych typów urządzeń.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Meril w 24 Stycznia 2019, 15:29:16
No i teraz wszystko jasne czemu od 3 lat nic się nie działo z symulatorem ;D Mam pytanie, czy będzie też dostępny w miare prosty w obsłudze edytor nowych stacji?
Edit: I czy w innych typach urządzeń będą również mechaniczne zcentralizowane?
I gratuluje sukcesów ;D
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: EN57-002 w 24 Stycznia 2019, 20:38:08
O Rzeszowie to wyłapałem info już wcześniej.
Ale przy okazji oficjalnego art. mogę się zapytać. Jaka jest szansa na stworzenie wersji multi np dwu lub 3-ch stacji, bo tyle jest obecnie w ISDR dostępnym darmowo, z generowanym ruchem zewnętrznym przez AI, co pewnie w w/w projektach ma miejsce i udostępnionych na warunkach jak obecnie ISDR? Pewnie chętnych do takich rozgrywek znalazło by się kilku.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 24 Stycznia 2019, 22:43:37
Mam pytanie, czy będzie też dostępny w miare prosty w obsłudze edytor nowych stacji?

W przygotowaniu jest zbiór narzędzi edycyjnych, jednak ze względu na dość skomplikowany proces tworzenia posterunku raczej nie będą one ogólnodostępne. Zakładam natomiast możliwość ich udostępnienia chętnym po uzgodnieniu pomysłu na posterunek (i materiałów źródłowych - wolę uniknąć powstawania do symulatora radosnych fantazji, jakie już mogliśmy oglądać na forum w wyniku udostępnienia edytora pulpitu), z weryfikacją przed opublikowaniem gotowego posterunku - czyli tworzenie nowych posterunków generalnie będzie miało charakter zamknięty.

I czy w innych typach urządzeń będą również mechaniczne zcentralizowane?

Jak widać na powyższych zdjęciach, projekt poszedł raczej w stronę nowszych urządzeń komputerowych, w planach są również inne urządzenia przekaźnikowe (PB, JZH-111) z racji tego, że dużą część funkcji mają wspólną z odwzorowanymi już urządzeniami typu E. Nie wykluczam w przyszłości odwzorowania także urządzeń mechanicznych czy suwakowych, ale te zapewne powstaną w ostatniej kolejności.

Jaka jest szansa na stworzenie wersji multi np dwu lub 3-ch stacji, bo tyle jest obecnie w ISDR dostępnym darmowo, z generowanym ruchem zewnętrznym przez AI, co pewnie w w/w projektach ma miejsce i udostępnionych na warunkach jak obecnie ISDR? Pewnie chętnych do takich rozgrywek znalazło by się kilku.

Nawet więcej niż kilku :) Wersja multi również jest w planach, ale raczej nie powstanie zbyt szybko, ponieważ wymaga rozwiązania innego niż oprogramowanie zastosowane w opisanych wyżej pracowniach. Tamto oprogramowanie działa w rozproszeniu (każde stanowisko symuluje swój kawałek), w sieci lokalnej pod nadzorem stanowiska instruktora i nie jest odporne na błędy połączenia ani nie przewiduje możliwości przekazania obsługi stacji innemu użytkownikowi, co powinno być możliwe przy symulacji przez internet (inaczej przypadkowe wyłączenie jednej stacji w trakcie sesji będzie paraliżować całą symulację). Za to gdyby było kilku chętnych z okolic Krakowa, można pomyśleć o spotkaniu na symulatorze Politechniki Krakowskiej.

Pomysłów i możliwości jest wiele, ale ich realizacja jest czasochłonna, a czasu niestety mam teraz mniej. Na razie chcę się skoncentrować na ukończeniu podstawowej wersji, działającej offline, z urządzeniami typu E.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: EN57-002 w 24 Stycznia 2019, 23:28:30
Zwiedzenie Politechniki Krakowskiej, czemu nie, ale to jak będzie trochę cieplej.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: ZielonyBurak w 25 Stycznia 2019, 13:49:07
Widziałem temat na RMF i zrobiło na mnie wrażenie, więc poszukałem więcej i oto jestem. Przede wszystkim gratuluję, naprawdę świetnie to się prezentuje. Znałem ISDR już wcześniej, ale nie wiedziałem że istnieją także symulatory ebiscreen i command900. Tym większy szacunek, że zdają się być odwzorowane niemal idealnie - gdybym zobaczył same zdjęcia pulpitów to bym pomyślał, że to zdjęcia z jakiejś stacji :D Jak ci się udało tak świetnie odtworzyć szczegóły? Wzorowałeś się na jakiejś istniejącej stacji? No i ciekawi mnie jak działa cały "system zależnościowy", takie techniczne smaczki. Musiało to kosztować wiele pracy, podejrzewam że nie jednej osoby :P
Z chęcią bym zobaczył to w akcji - także jakby dało się załatwić jakieś wejścia na PK to ja się piszę. Czuwaj!
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 26 Stycznia 2019, 00:02:55
Dzięki. Symulacja EBIScreen czy Command 900 jest nowością zastosowaną w oprogramowaniu dla pracowni. Wygląd i działanie tych systemów odwzorowane zostało głównie na podstawie materiałów i obserwacji z różnych "wycieczek" na nastawnie, m.in. organizowanych w ramach Dni Techniki Kolejowej czy przez Politechnikę Krakowską (czyli obserwujemy system i próbujemy go naśladować - tu jest nieco większy problem niż np. z urządzeniami typu E, dla których po prostu można podejrzeć rozwiązania schematowe z albumu czy innych źródeł). Na obecnym etapie odwzorowane są podstawowe funkcje, brakuje natomiast niektórych funkcji specyficznych dla tych systemów.

Odwzorowane w pracowni stacje w mniejszym lub większym zakresie zawierają elementy stacji rzeczywistych, ale generalnie zostały zaprojektowane od podstaw.

System zależnościowy w dużym skrócie opiera się na geograficznym schemacie obiektów, w którym automatycznie (choć z uwzględnieniem specyficznej konfiguracji niektórych obiektów, zwłaszcza dla ochron bocznych i dróg ochronnych) wyszukiwane i realizowane są poszczególne przebiegi. Obiekty systemu zależnościowego powiązane są z jednej strony z symulacją urządzeń zewnętrznych, a z drugiej z elementami i systemem pulpitu. Do tego dochodzą blokady liniowe, działające jako oddzielne obiekty po obu stronach szlaku z wymianą komunikatów stanu. Działa to bardzo podobnie dla każdego z typów symulowanych urządzeń stacyjnych, różnice polegają na innej konfiguracji - np. dla Command 900 włączone jest dzielenie przebiegu na sekcje według odcinków izolowanych, a pozostałe typy mają sekcje definiowane ręcznie.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: jageer w 26 Stycznia 2019, 09:57:55
W przygotowaniu jest zbiór narzędzi edycyjnych, jednak ze względu na dość skomplikowany proces tworzenia posterunku raczej nie będą one ogólnodostępne. Zakładam natomiast możliwość ich udostępnienia chętnym po uzgodnieniu pomysłu na posterunek (i materiałów źródłowych - wolę uniknąć powstawania do symulatora radosnych fantazji, jakie już mogliśmy oglądać na forum w wyniku udostępnienia edytora pulpitu), z weryfikacją przed opublikowaniem gotowego posterunku - czyli tworzenie nowych posterunków generalnie będzie miało charakter zamknięty.

Czyli jest szansa, że powrócę do zrobienia pewnego podg., który niedługo zniknie z gruntu.... Komplet materiałów leży w szufladzie :D
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: ZielonyBurak w 28 Stycznia 2019, 08:59:01
Paweł, daj znać jakby udało się załatwić wejście dla zainteresowanej grupki mikoli na małą prezentację w jakiś weekend niezjazdowy czy zjazdowy, tak żeby oczywiście nie przeszkadzać na PK. Miałbym jeszcze kolegę zainteresowanego :) U nas na studiach nie było tak pięknych laborek  :'(
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: zolwik w 29 Stycznia 2019, 00:02:54
Ja zapytam z innej strony. Skoro wszystkie stanowiska są połączone w jeden ciąg trasy, to czy nasz może już jakiś edytor rozkładu jazdy, który układałby rozkład na kilku posterunkach?

Kiedyś o tym pisaliśmy i mówiłeś że masz w planach takie coś.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 29 Stycznia 2019, 13:52:15
Tak, nowy format rozkładu jazdy oraz edytor opierają się na trasach złożonych z wielu punktów - oprócz ogólnych właściwości pociągu wprowadzane są godziny przyjazdu, odjazdu i inne właściwości dla różnych punktów trasy.

W rozkładzie przeznaczonym dla pojedynczego posterunku trasy muszą obejmować przynajmniej sąsiednie posterunki. Można też wprowadzać dłuższe fragmenty tras lub całe trasy, i wówczas plik rozkładu użyty może być przez różne posterunki leżące na zdefiniowanych trasach.

Jeżeli wprowadzona trasa sięga poza sąsiednie posterunki, w SWDR w zakładce trasy potwierdzane będą czasy przyjazdów i odjazdów kolejnych punktów według rozkładu jazdy i bieżącego opóźnienia, nie jest przy tym odwzorowane powstawanie wtórnych opóźnień np. wskutek oczekiwania na krzyżowanie (może zostanie to dodane w przyszłości).
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: zolwik w 29 Stycznia 2019, 18:42:42
Czyli godziny przyjazdu i odjazdu są ręcznie czy jednak jakoś z automatu?
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 29 Stycznia 2019, 19:14:44
Zasadniczo ręcznie, choć jest też przewidziana funkcja automatycznego uzupełnienia godzin wg podanych czasów jazdy i postoju dla poszczególnych punktów trasy. Dodatkowo jest możliwość graficznej edycji wprowadzonego rozkładu na wykresie ruchu.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Wannabe w 30 Stycznia 2019, 09:21:49
Cześć! Bardzo cieszy mnie sukces tego projektu, zwłaszcza że nie znam drugiego tak dobrego i darmowego symulatora USRK, który odzwierciedlałby polskie realia. Dobrze wiedzieć, że wszystko idzie do przodu. Nie ukrywam, że z niecierpliwością czekam na nowe stacje i posterunki, również te z mojej okolicy. Życzę powodzenia.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: silenthunter183 w 12 Lutego 2019, 13:56:47
Tak jak kolega wyżej, nie ukrywam że również czekam na dalszy rozwój projektu. Żałuję że odkryłem go tak późno, ale cieszy mnie że mimo iż projekt powstał kilka lat temu to dalej będzie rozwijany i nie został zapomniany :)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: telektryk w 23 Lutego 2019, 15:42:35
Super ! Dobrze,że projekt ISDR nie został zapomniany,bo już powoli wątpiłem :D Czekamy z niecierpliwością !!!
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: kenia225 w 28 Lutego 2019, 19:06:37
Będzie możliwe do pobrania nowa Wersja?
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: zolwik w 05 Marca 2019, 13:57:36
Będzie możliwe do pobrania nowa Wersja?

"Polska język, trudna język."

Przeczytaj cały wątek to się dowiesz.

Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 06 Marca 2019, 15:36:00
Dla zainteresowanych symulatorem LIRK na Politechnice Krakowskiej: pracownia będzie udostępniona podczas Dnia Otwartego PK, 20.03.2019 od godz. 11:15 do ok. godz. 15 (lub później, o ile będzie zainteresowanie - proszę o kontakt jeżeli ktoś by chciał przyjść, a nie może w tych godzinach). Budynek WIL, sala 410 na 4 piętrze.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Wannabe w 07 Marca 2019, 14:34:39
Szkoda, że to Kraków, ale może uda mi się przyjechać. Rozumiem, że będzie można prowadzić ruch pod okiem fachowca? ;)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 07 Marca 2019, 18:58:37
Jak najbardziej, zapraszam ;)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Sarron w 20 Marca 2019, 12:39:39
Ja tam widzę osobno pulpit i osobno rozkład jazdy. Przydałoby się coś takiego w oryginalnym symulatorze. Korzystam aktualnie z 3 monitorów i ten potencjał jest niewykorzystany. Zarywam ostatnio noce tworząc zamęt na stacji w Liskowie gdyby ktoś pytał ;)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 03 Kwietnia 2019, 15:04:33
Jeszcze jedna okazja w najbliższym czasie aby obejrzeć symulator w LIRK na Politechnice Krakowskiej: Dzień Otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej - "Dzień Lądowca", środa 10.04.2019 r. Planowo będziemy na miejscu między godz. 12-14 - zapraszam.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: yard w 15 Czerwca 2019, 16:23:53
właśnie taki nowoczesny symulator elektroniczny jest extra ( z przełączaniem na inne stacje ),
(http://i.ytimg.com/vi/LUxkFKwjaZM/mqdefault.jpg)
bo td2 może działać tylko z cała obszerną grafiką (bez możliwości skromniejszej konfiguracji ) i bez trybu offline.

 
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Sarron w 22 Sierpnia 2019, 12:55:27
Czy sam symulator będzie się rozwijał? Czy jest opcja przejścia na OpenSource. Jest to jedyny taki symulator DR więc pytam, bo zainteresowanie graczy jest, a może i więcej osób się znajdzie chętnych do rozwijania.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: EN57-002 w 22 Sierpnia 2019, 15:09:52
Sam symulator rozwija się, tzn. biegnie po torze szlakowym. Część składu dot. darmowej wersji, została odczepiona i stoi na torze bocznym, na który została przemanewrowana z toru głównego dodatkowego. Ta część dostępna dla podróżnych została odstawiona.
Reszta, jako skład służbowy, komercyjny ma się nieźle. https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2778:wyjatkowa-pracownia-powstala-na-politechnice-krakowskiej&catid=49&lang=pl&Itemid=944
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Miłosz w 05 Października 2019, 16:03:22
Czyli o urządzeniach komputerowych możemy zapomnieć?
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 07 Października 2019, 14:46:21
Nie wykluczam urządzeń komputerowych w wersji ogólnodostępnej.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: daniel_11 w 20 Września 2020, 18:33:14
Dzień dobry , ja przychodzę z pytaniem czy projekt ISDR będzie rozwijany czy prace staneły w miejscu ? :)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: michAL_en57 w 21 Września 2020, 08:25:59
Ostatnia aktualność z 24 stycznia 2019:
https://www.symulator.isdr.pl/index.php

Cytuj
Równolegle trwają prace nad wersją programu przeznaczoną do publicznego udostępnienia, która docelowo zastąpi dotychczasowo dostępną, nie rozwijaną już ze względu na istotne ograniczenia techniczne wersję symulatora ISDR. Funkcjonalność tej wersji początkowo będzie zbliżona do obecnej wersji symulatora, a w dalszych etapach zakładane jest odwzorowanie nowych, rzeczywistych stacji i nowych typów urządzeń.

Ale kiedy nowa wersja zostanie wydana? Nie wiadomo. Trzeba po prostu czekać albo zacząć samemu coś tworzyć.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 21 Września 2020, 13:23:01
Nowa wersja przechodzi ostatnie testy, będzie udostępniona za niedługo.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: MuNiO w 22 Września 2020, 22:00:53
https://www.youtube.com/watch?v=2Hu-7bOaQa4   - o tym mowa ?
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 23 Września 2020, 01:53:10
Nie, mowa o nowej wersji ISDR, z urządzeniami przekaźnikowymi.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: daniel_11 w 23 Września 2020, 10:05:05
A w tej nowej wersji będą zawarte jakieś nowe scenerię czy to będzie wychodzić z czasem   ? ;D
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 23 Września 2020, 15:30:43
Tak, będą nowe stacje ;) Cierpliwości.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: daniel_11 w 23 Września 2020, 15:48:17
ok , dziękuje i  tak jak czekałem to będę nadal czekał.  ;D

Powodzenia  ;)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: MuNiO w 23 Września 2020, 16:27:58
Tak, będą nowe stacje ;) Cierpliwości.

Może Gdynia Główna ? :)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 24 Września 2020, 15:09:28
Może kiedyś? Zobaczymy... Ale nie wszystko na raz. Jak wyjdzie nowa wersja to wtedy będzie dyskusja o możliwościach tworzenia nowych stacji.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 23 Listopada 2020, 02:59:37
Nowa wersja symulatora wraz z dwiema nowymi stacjami rzeczywistymi została udostępniona w dziale Download (https://www.symulator.isdr.pl/download.php).

Uruchomiony został również profil fb projektu, na którym dodatkowo zamieszczane będą informacje o nowościach: https://www.facebook.com/ISDRpl (https://www.facebook.com/ISDRpl)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Robert w 23 Listopada 2020, 04:05:44
Witam.

Pisząc ten post wyprawiam dopiero siódmy pociąg z Testowa, więc wszystko jest pisane jeszcze na świerzo.

Przede wszystkim dziękuję za nową wersję. Usprawnienia dla użytkowników posiadających 2 lub więcej monitorów to jest coś na co czekałem. Na pierwszym ekranie pulpit, na drugim łączność i obsługa przejazdu, na trzecim rozkład jazdy - coś pięknego, świetna zmiana. Pulpit nastawczy jest teraz w wyższej rozdzielczości co znacznie poprawiło jego czytelność - wielkie brawa za to. To co możnaby według mnie jeszcze usprawnić w powiększeniu 150%, to stworzenie go w rozdzielczości 1920x1080 tak, aby zmieścił się na ekranie z ustawioną taką właśnie rozdzielczością bez konieczności przewijania go w lewo i prawo.
Kolejną rzeczą na którą zwróciłem uwagę jest to, że nowe okienka nie pojawiają się na pasku zadań. Nieważne czy korzystam ze starego stylu, czyli jednego okna i zakładek, czy mam je wydokowane tak jak jest to w nowej wersji. Na wielu monitorach nie wydaje się to być problemem, natomiast na jednym dużym ekranie może nie być to wygodne. Sprawdze to w rozdzielczości 4k w najbliższym czasie i podziele się wrażeniami. 
Mam także problem z obługą przejazdu w kilometrze 20.239, mianowicie klawisz SHIFT nie działa tak jak w poprzedniej wersji. Teraz muszę kilknąc najpierw w jeden guzik, puścić go, a następnie kliknąć jeszcze raz przytrzymując SHIFT. Przejazd zamyka się wtedy nierównomiernie, ale mimo wszystko zamykają się wszystkie rogatki. Niestety klawisze muszę trzymać aż do potwierdzenia, że przejazd jest zamknięty, tj. do zapalenia się czerwonych diod po bokach. W starszej wersji działało to dużo lepiej, rzekłbym że "półautomatycznie". Resetowałem program dwukrotnie, jednak niczego to nie zmieniło.
I jako ostatnie okienko SEPE-SWDR: czy nie byłoby możliwości na alternatywną wersje ciemną, tak jak można to zmienić w przypadku podglądu terenu?

To wszystko co udało mi się zauważyć podczas krótkiej sesji na stacji Testowo z rozkładem jazdy 2020.
Dziękuję jeszcze raz za nową wersję, pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne a zmiany widoczne i usprawniają czytelność. Dobra robota!
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Wowas08 w 23 Listopada 2020, 07:43:48
Nowa wersja symulatora wraz z dwiema nowymi stacjami rzeczywistymi została udostępniona w dziale Download (https://www.symulator.isdr.pl/download.php).

Uruchomiony został również profil fb projektu, na którym dodatkowo zamieszczane będą informacje o nowościach: https://www.facebook.com/ISDRpl (https://www.facebook.com/ISDRpl)
Witam pobrałem o 5:00 i śmiga jak należy dzięki wielkie za pracę w którą włożyliście tyle sił i czasu. :D :D :D
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: jageer w 23 Listopada 2020, 08:28:13
Osielec... Powrót do historii ;) pamiętam jak klikałem na oślep w pierwszą wersję :)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 23 Listopada 2020, 13:47:47
To co możnaby według mnie jeszcze usprawnić w powiększeniu 150%, to stworzenie go w rozdzielczości 1920x1080 tak, aby zmieścił się na ekranie z ustawioną taką właśnie rozdzielczością bez konieczności przewijania go w lewo i prawo.

Zobrazowanie pulpitu jest rastrowe, tak jak w starych wersjach, tyle że teraz doszły różne rozmiary grafik. Płynne skalowanie nie jest możliwe i nie da rady dokładnie dopasować pulpitów o różnych rozmiarach do rozdzielczości. Być może w przyszłych wersjach dodana zostanie jeszcze skala 125%.

Kolejną rzeczą na którą zwróciłem uwagę jest to, że nowe okienka nie pojawiają się na pasku zadań.

To domyślne zachowanie aplikacji tworzonej w Lazarusie, sprawdzę czy da się to zmienić.

Mam także problem z obługą przejazdu w kilometrze 20.239, mianowicie klawisz SHIFT nie działa tak jak w poprzedniej wersji.

Celowa zmiana. Może i było to wygodne, ale mało realistyczne i nadużywane. Teraz trzeba przy każdym zamykaniu/otwieraniu obsługiwać pulpit przejazdu, tak jak w rzeczywistości ;)

I jako ostatnie okienko SEPE-SWDR: czy nie byłoby możliwości na alternatywną wersje ciemną, tak jak można to zmienić w przypadku podglądu terenu?

Chętnie bym poprzerabiał SWDR pod kątem poprawy ergonomii i dodał wersję ciemną, ale to już nie będzie symulacja SWDR...
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: darwin124 w 23 Listopada 2020, 15:23:18
prosze jak będzię następna update prosze o gdańsk oliwe skm i pkp
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 23 Listopada 2020, 15:36:08
prosze jak będzię następna update prosze o gdańsk oliwe skm i pkp

Gdańsk Oliwa PKP to nawet nie jest posterunek ruchu.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Robert w 23 Listopada 2020, 18:06:20
Zobrazowanie pulpitu jest rastrowe, tak jak w starych wersjach, tyle że teraz doszły różne rozmiary grafik. Płynne skalowanie nie jest możliwe i nie da rady dokładnie dopasować pulpitów o różnych rozmiarach do rozdzielczości. Być może w przyszłych wersjach dodana zostanie jeszcze skala 125%.

W takim razie skala 125% wydaje się być świetnym kompromisem.

Celowa zmiana. Może i było to wygodne, ale mało realistyczne i nadużywane. Teraz trzeba przy każdym zamykaniu/otwieraniu obsługiwać pulpit przejazdu, tak jak w rzeczywistości ;)

Rozumiem. Ja nie pracuje na kolei, a temat przejazdów znam z perspektywy osoby, która czeka aż otworzą (się) rogatki.
Zgłosiłem to dlatego, że jest to świerzo wydana wersja i jakieś drobne niedopatrzenia mogą się znaleźć. Wcześniej nikt tego w tym temacie nie zasygnalizował, więc zrobiłem to ja.

Chętnie bym poprzerabiał SWDR pod kątem poprawy ergonomii i dodał wersję ciemną, ale to już nie będzie symulacja SWDR...

Tu podobnie jak wyżej: nigdy nie widziałem jak wygląda prawdziwy SWDR stąd nie umiem ocenić jego stopnia odwzorcowania.
Na szczęście na domowym komputerze jasność czy nawet kolory można sobie spersonalizować w inny sposób, więc nie jest to jakiś uciążliwy problem.

Dziekuje za odpowiedź.

 
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: W.F. w 23 Listopada 2020, 19:05:23
Czy brak wyskakującego okienka z komunikatem o konieczności/możliwości zapisania stanu gry przy zamykaniu aplikacji jest działaniem celowym czy niedopatrzeniem?
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 23 Listopada 2020, 20:27:34
Kod głównego modułu projektu został przepisany i może się zdarzyć że coś działa trochę inaczej niż w starej wersji. Obecnie jest przewidziane tylko potwierdzenie zamknięcia. Można to nazwać niedopatrzeniem.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Wannabe w 23 Listopada 2020, 20:38:20
Świetna robota, dzięki. Teraz tylko czekam na Lisków ;)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: JanekYT w 24 Listopada 2020, 11:23:08
Witam
Gram już trochę w ISDRa i zastanawia mnie jedna sprawa, dlaczego nie możemy wybrać godziny od której zaczynamy dyżur? zmiany na kolei też nie zawsze są o stałych godzinach, a nawet jeżeli tym się sugerujesz to jednak według mnie było by ciekawiej jeżeli dałoby się przykładowo zacząć o 23 a nie o 18 ;)
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 24 Listopada 2020, 13:05:34
Wybór godziny rozpoczęcia jest ograniczony, ponieważ rozpoczęcie symulacji od wybranej godziny polega na wczytaniu pliku stanu, który zawiera przygotowany ręcznie stan ruchu i urządzeń w tym momencie. Można by teoretycznie ustawić zegar na dowolną godzinę, ale bez stanu początkowego może brakować kilku pierwszych pociągów lub składów czekających na stacji.
Tytuł: Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
Wiadomość wysłana przez: JanekYT w 24 Listopada 2020, 13:20:32
Myślę że byłaby to fajna opcja, można byłoby przykładowo ustawić aktualną godzinę, a brak kilku składów nikomu raczej nie zaszkodzi :p