Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: [1] 2 3 4 ... 29
1
Ruch kolejowy / Odp: Rozkaz Pisemny N
« dnia: 18 Listopad 2023, 09:17:12 »
No problem, it happens sometimes, even among teachers...

2
Ruch kolejowy / Odp: Rozkaz Pisemny N
« dnia: 16 Listopad 2023, 19:30:29 »
Pytanie: "Dlaczego wypisujemy rozkaz Pisemny N podczas wyjazdu na tor lewy" jest pytaniem głupim, bowiem istnieje jeden przypadek, gdy takiego rozkazu się nie wydaje - gdy na szlaku dwutorowym jest blokada liniowa dwukierunkowa po obydwu torach, a semafory wyjazdowe na taki szlak posiadają wskaźnik W 24.

3
Ruch kolejowy / Odp: Rozkaz Pisemny N
« dnia: 13 Listopad 2023, 15:55:20 »
Proszę sobie przeczytać paragraf 58, ust. 5 i dalsze w instrukcji Ir-1 (R-1).

4
Tomaszów Mazowiecki / Odp: Nie działają przyciski Kr31 i JZ31
« dnia: 29 Wrzesień 2023, 20:51:50 »
Jest również taka możliwość, wszak to tylko maszyna...

5
Tomaszów Mazowiecki / Odp: Nie działają przyciski Kr31 i JZ31
« dnia: 29 Wrzesień 2023, 08:21:02 »
Jeśli rozprucie nastąpiło w trakcie przebiegu, to najpierw należy rozwiązać przebieg, a dopiero potem używać przycisków do wyłączenia dzwonka sygnalizującego rozprucie, a w dalszej kolejności próbować przekładać zwrotnicę.

6
Ruch kolejowy / Odp: Zmiana kierunku pociągu
« dnia: 12 Sierpień 2023, 15:21:44 »
Wiele stacji pośrednich z mechanicznymi scentralizowanymi usrk, położonych na liniach dwutorowych, zachowując zasadę ruchu prawostronnego (jednokierunkowe tory szlakowe), w swym pierwotnym kształcie przenosiło tą zasadę do torów stacyjnych w ten sposób, że tory główne zasadnicze, będące przedłużeniem torów szlakowych, były także jednokierunkowe. Stacja taka była zaprojektowana w taki sposób, że jeśli istniała konieczność zmiany kierunku ruchu pociągów na przeciwny do wjazdu, posiadała ona odpowiednie dwukierunkowe tory główne dodatkowe, na których taka zmiana kierunku ruchu była dokonywana. Jednokierunkowe tory główne zasadnicze były przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów z chwilowym postojem lub pociągów przejeżdżających bez zatrzymania (przebiegi bez zatrzymania). Taki układ można zaobserwować właśnie w stacji Tarnowskie Góry, na grupie torów obsługiwanej przez nastawnie mechaniczne scentralizowane Tb i Tb3, gdzie stacyjne tory główne zasadnicze nr 1płd i nr 2płd są torami jednokierunkowymi, podobnie jak tory szlakowe w kierunku Wołczyna są także jednokierunkowe. W pierwotnej postaci istniała sygnalizacja kształtowa, która została tutaj zastąpiona sygnalizacją świetlną, bez naruszania zależności wskazanych w tablicy zależności dla pierwotnego układu usrk.
Nie oznacza to jednak, że operacja zmiany kierunku ruchu pociągu nie mogła być wykonana na jednokierunkowym torze głównym zasadniczym.
W uzasadnionych ruchowo sytuacjach (awaryjnych lub planowych zamknięć torów stacyjnych), dyżurny ruchu mógł wykorzystać istniejący układ torowy do dokonania niezorganizowanych przebiegów (nie uwzględnionych w tablicy zależności) na mocy przepisów - obecnie jest to paragraf 44 instrukcji Ir-1 (R-1) oraz szczegółowych zapisów w RTS, które precyzowały możliwe w stacji przebiegi niezorganizowane przez określenie dróg przebiegu (położenie zwrotnic) oraz sposoby zabezpieczenia takich przebiegów.

 

7
Ruch kolejowy / Odp: Zmiana kierunku pociągu
« dnia: 09 Sierpień 2023, 08:52:29 »
Stawiając takie pytania należy zamieścić CAŁY plan schematyczny, a nie jego wybrany fragment. Nikt nie jest jasnowidzem.

8
Ruch kolejowy / Odp: Podawanie zezwolenia do własnej stacji.
« dnia: 16 Lipiec 2023, 18:50:45 »
Posterunek odgałęźny Starzyny bierze udział w ruchu pociągów w następujących kierunkach:
1. Psary - Starzyny - Sprowa (Kozłów)
2. Koniecpol - Starzyny - Sprowa (Kozłów)
3. Sprowa (Kozłów) - Starzyny - Koniecpol
4. Sprowa (Kozłów) - Starzyny - Psary.
Nie istnieje kierunek jazdy z Koniecpola do Psar, więc Koniecpol nie może pytać o wolną drogę dla pociągu do Psar.

9
Tomaszów Mazowiecki / Odp: Semafor G3
« dnia: 17 Czerwiec 2023, 20:17:36 »
Aby podać sygnał Ms2 na semaforze G3 musi zostać rozwiązana droga przebiegu pociągowego od semafora F3 w kierunku semafora G3.

10
"Z nieco większych na warsztacie jest Tomaszów Mazowiecki" - skoro Paweł napisał, że stacja ta jest na warsztacie, to oznacza, że jest w trakcie opracowania, a nie, że jest gotowa - takie są zasady rozumienia języka polskiego...

11
Inne / Odp: Tablica zależność
« dnia: 28 Maj 2023, 17:30:37 »
Informacje na temat tablicy zależności można także znaleźć we współczesnym wydawnictwie dwutomowym:
Krzysztof Grochowski, Kamil Jóźwik, Juliusz Karolak, Paweł Wontorski
Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Warszawa 2021

12
Inne / Odp: Tablica zależność
« dnia: 23 Maj 2023, 21:31:26 »
Nie ma osobnej specjalnej instrukcji tego dotyczącej, są opisy - np. instrukcja Ie-4 (WTB-E10) - o zasadach budowania zależności, załącznik 2 - opis symboliki graficznej; opisy w wydawnictwach albumowych dotyczących poszczególnych rodzajów urządzeń srk oraz wydawnictwa popularno-naukowe dotyczące rodzajów usrk.

14
Inne / Filmy "instruktażowe"
« dnia: 22 Kwiecień 2023, 13:10:28 »
Co rusz na kanale youtube pojawiają się filmiki, powiedzmy sobie - "instruktażowe",  które próbują objaśniać kolej i jej działanie. Pomysł zacny i ciekawy, gdyby nie to, że w tych filmikach pojawiają się czasami totalne bzdury, dlatego też należy do nich podchodzić z dużym sceptycyzmem i weryfikować przedstawiane materiały. Oto jeden z nich:
https://www.youtube.com/watch?v=ev3ExZ-02Ic 
Prawda jest zupełnie inna, niż to pokazano na filmie. Rozprucie zwrotnicy polega na tym, że zestaw kołowy W PIERWSZYM MOMENCIE NACISKA NA IGLICĘ ODSUNIĘTĄ (bo taka jest konstrukcja zestawów kołowych oraz konstrukcja samej zwrotnicy), CO POWODUJE OTWARCIE ZAMKNIĘCIA NASTAWCZEGO I DOPIERO WTEDY JEST MOŻLIWE PRZEŁOŻENIE IGLIC. Gdyby przyłożyć nacisk TYLKO na iglicę dosuniętą (próba wciśnięcia się obrzeża koła) - NIGDY NIE DOJDZIE DO PRZEŁOŻENIA ZWROTNICY, bo nie pozwoli na to ZAMKNIĘCIE NASTAWCZE. Co się w takim razie stanie? Albo nastąpi wykolejenie taboru (lekkiego), albo uszkodzenie (zniszczenie) zamknięcia nastawczego. Przy okazji należy zwrócić uwagę na mylenie pojęć - ROZJAZD jest kolejową budowlą techniczną (konstrukcją szynową) i trudno mówić o jego położeniu, które jest ustalone w momencie zabudowy; mówimy o położeniu ZWROTNICY (zwrotnic w rozjeździe krzyżowym podwójnym).Podobnie jest ze zjawiskiem rozprucia ZWROTNICY, a nie ROZJAZDU.

15
Inne / Koty
« dnia: 20 Kwiecień 2023, 13:31:55 »
Koty kochają kolej, a na pewno kolej w miniaturze...
https://www.youtube.com/watch?v=mrFqggk2i-M

Strony: [1] 2 3 4 ... 29