Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: 1 [2] 3 4 5 ... 30
16
Inne / Odp: Tablica zależność
« dnia: 28 Maj 2023, 17:30:37 »
Informacje na temat tablicy zależności można także znaleźć we współczesnym wydawnictwie dwutomowym:
Krzysztof Grochowski, Kamil Jóźwik, Juliusz Karolak, Paweł Wontorski
Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Warszawa 2021

17
Inne / Odp: Tablica zależność
« dnia: 23 Maj 2023, 21:31:26 »
Nie ma osobnej specjalnej instrukcji tego dotyczącej, są opisy - np. instrukcja Ie-4 (WTB-E10) - o zasadach budowania zależności, załącznik 2 - opis symboliki graficznej; opisy w wydawnictwach albumowych dotyczących poszczególnych rodzajów urządzeń srk oraz wydawnictwa popularno-naukowe dotyczące rodzajów usrk.

19
Inne / Filmy "instruktażowe"
« dnia: 22 Kwiecień 2023, 13:10:28 »
Co rusz na kanale youtube pojawiają się filmiki, powiedzmy sobie - "instruktażowe",  które próbują objaśniać kolej i jej działanie. Pomysł zacny i ciekawy, gdyby nie to, że w tych filmikach pojawiają się czasami totalne bzdury, dlatego też należy do nich podchodzić z dużym sceptycyzmem i weryfikować przedstawiane materiały. Oto jeden z nich:
https://www.youtube.com/watch?v=ev3ExZ-02Ic 
Prawda jest zupełnie inna, niż to pokazano na filmie. Rozprucie zwrotnicy polega na tym, że zestaw kołowy W PIERWSZYM MOMENCIE NACISKA NA IGLICĘ ODSUNIĘTĄ (bo taka jest konstrukcja zestawów kołowych oraz konstrukcja samej zwrotnicy), CO POWODUJE OTWARCIE ZAMKNIĘCIA NASTAWCZEGO I DOPIERO WTEDY JEST MOŻLIWE PRZEŁOŻENIE IGLIC. Gdyby przyłożyć nacisk TYLKO na iglicę dosuniętą (próba wciśnięcia się obrzeża koła) - NIGDY NIE DOJDZIE DO PRZEŁOŻENIA ZWROTNICY, bo nie pozwoli na to ZAMKNIĘCIE NASTAWCZE. Co się w takim razie stanie? Albo nastąpi wykolejenie taboru (lekkiego), albo uszkodzenie (zniszczenie) zamknięcia nastawczego. Przy okazji należy zwrócić uwagę na mylenie pojęć - ROZJAZD jest kolejową budowlą techniczną (konstrukcją szynową) i trudno mówić o jego położeniu, które jest ustalone w momencie zabudowy; mówimy o położeniu ZWROTNICY (zwrotnic w rozjeździe krzyżowym podwójnym).Podobnie jest ze zjawiskiem rozprucia ZWROTNICY, a nie ROZJAZDU.

20
Inne / Koty
« dnia: 20 Kwiecień 2023, 13:31:55 »
Koty kochają kolej, a na pewno kolej w miniaturze...
https://www.youtube.com/watch?v=mrFqggk2i-M

21
Starzyny / Odp: Semafor D
« dnia: 15 Kwiecień 2023, 20:39:43 »
Ja postawiłem takie dwa przebiegi bez problemu...

22
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd i wyjazd z toru stacyjnego zamkniętego
« dnia: 22 Luty 2023, 21:09:27 »
Tor stacyjny zamyka się, gdy nie nadaje się do ruchu, więc na taki tor nie realizuje się żadnych przebiegów wjazdowych ze szlaku - w momencie zamknięcia tor taki musi być odpowiednio osygnalizowany oraz przy pomocy zamknięć pomocniczych należy uniemożliwić realizację przebiegu wjazdowego na taki tor. Drezyna mająca wykonać prace na stacyjnym zamkniętym torze powinna zostać przyjęta do stacji na tor czynny, a następnie jazdami manewrowymi przestawiona na miejsce wykonywania prac. Dopóki tor nie zostanie otwarty, nie realizuje się z niego także przebiegów wyjazdowych. Zatem jeśli drezyna zakończyła prace, a tor nie został jeszcze otwarty, do wyjazdu na szlak drezynę należy przestawić jazdami manewrowymi na czynny tor stacyjny i z niego wyprawić ją na szlak.
Paragraf 56 instrukcji Ir-1 (R-1).

23
Inne / Odp: Nastawniczy - dyskusja o zawodzie
« dnia: 28 Listopad 2022, 14:15:52 »
Jaśka spod wierzby, co kocha pociągi i kolej, nie wezmą tylko dlatego, że to lubi?

Co to znaczy, że kocha pociągi i kolej, że to lubi? Samo czerpanie przyjemności z oglądania pociągów, czy nimi podróżowania, jeszcze nie jest wystarczającym powodem, by szukać zatrudnienia na kolei, a szczególnie w służbach i na stanowiskach związanych z prowadzeniem oraz zabezpieczeniem ruchu kolejowego. Potrzebna i wymagana jest wiedza, i to dość obszerna, którą można nabyć m. in. poprzez odpowiednie szkoły i kursy, także poprzez samokształcenie (są modelarze kolejowi, których wiedza potrafi być większa od wiedzy kadrowych pracowników kolejowych), a wiedza ta zostanie zweryfikowana na egzaminie kwalifikacyjnym przed komisją egzaminacyjną. Nie bez znaczenia jest także spełnienie określonych i rygorystycznych wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, potwierdzonych orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza.
Szczegółowe informacje dotyczące "wzięcia Jaśka spod wierzby na kolej" można znaleźć tutaj:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych -
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-101,19071493.html

24
Jeśli w lewej głowicy rozjazdowej jest rozjazd krzyżowy podwójny, to wypada go prawidłowo opisać...
Jeżeli tor 1 jest torem przebiegowym (po torze tym odbywają się zoragnizowane przebiegi pociągowe), to sprzężenie zwrotnic rozjazdów 1 i 2cd wynika wprost z konieczności zastosowania ochrony bocznej dla przebiegów pociągowych po torze 1 (paragraf 37 instrukcji Ie-4(WTB-E10). Ochrona ta polega na tym, że w czasie gdy po torze 1 odbywa się zorganizowany przebieg pociągowy (z podaniem sygnału zezwalającego na odpowiednim semaforze), zwrotnica 2cd rozjazdu krzyżowego podwójnego 2 musi kierować z torów 3 i 5 w kierunku toru 7 (położenie zwrotnicy 2ab nie ma znaczenia w omawianej sytuacji). W usrk przekaźnikowych sprzężenie takie uzyskuje się przez taką konstrukcję obwodów elektrycznych sterujących zwrotnicami 1 i 2cd, że przy pomocy jednego przycisku steruje się równocześnie położeniem zwrotnicy rozjazdu 1 i zwrotnicy rozjazdu 2cd.
Numeracja zwrotnic rozjazdów jest dokonywana zgodnie z rosnącym kilometrowaniem, na rysunkach i planach od lewej do prawej strony. Pierwsza napotkana para zwrotnic na rozjeździe krzyżowym podwójnym otrzymuje miano "ab", następna "cd". Odwzorowanie rozjazdu krzyżowego podwójnego na pulpicie kostkowym AC-20 odwraca tą kolejność. Strzałka wskazuje kierunek kilometrowania zgodnie z przyjętą zasadą.
Może teraz, z dodatkową ilustracją będzie łatwiej...

25
Kosz / Odp: Odp: przejazdy
« dnia: 30 Wrzesień 2022, 08:56:54 »
Jeśli spokój ma oznaczać bezmyślność, to masz rację.

26
Kosz / Odp: Odp: przejazdy
« dnia: 28 Wrzesień 2022, 16:08:27 »
Problem z czytaniem czy ze zrozumieniem czytanego tekstu?
upewnić się w sposób wskazany w regulaminie technicznym

27
Wilkowice Bystra / Odp: przejazdy
« dnia: 24 Wrzesień 2022, 08:15:49 »
Przytoczony przepis odwołuje się do regulaminu technicznego i jego zapisu, a nie do kwestii przygotowania drogi przebiegu, zatem Paweł ma rację, odpowiadając w temacie. W rzeczywistości to warunki miejscowe decydują o tym, czy taki zapis w RT ma miejsce. Jeśli zabezpieczenie przejazdu kolejowo-drogowego ma być elementem drogi przebiegu, uzależnia się taki przejazd w określonym przebiegu - przebieg może być zrealizowany dopiero po zamknięciu przejazdu i nie ma konieczności zgłaszania jego obsługi.

28
Urządzenia srk / Odp: Brak kontroli i brak drogi oporowej
« dnia: 10 Sierpień 2022, 19:28:53 »
Iglica dolegająca została zabezpieczona, odlegającą należy brechą odsunąć, by założyć zamek, jeśli to jest niemożliwe, każda jazda z ostrza ( i tylko z ostrza ) jest jazdą warunkową, bo nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje (uszkodzenie napędu, uszkodzenie zamknięcia, uszkodzenie iglicy, uszkodzenie ściągu itp.)

29
Urządzenia srk / Odp: Brak kontroli i brak drogi oporowej
« dnia: 10 Sierpień 2022, 17:51:03 »
Jeśli mówimy o położeniu, to w odniesieniu do zwrotnicy rozjazdu, a nie rozjazdu. Rozjazd jest budowlą inżynierską i jego położenie zostało już ustalone w określonym układzie torowym i jest w tym układzie niezmienne. Zmienia się tylko położenie jego zwrotnicy (zwrotnic w rozjeździe krzyżowym). Jeśli nie można uzyskać w żaden sposób kontroli iglicy odlegającej i nie ma możliwości jej zabezpieczenia, jako odlegającej, jazda na ostrze tej zwrotnicy jest zabroniona. Przy zabezpieczeniu sponą tylko iglicy dolegającej, możliwa jest wyłącznie warunkowa jazda  z ostrza.

30
Nie wiemy, czy rozjazd 5 nie jest na wspólnej izolacji z rozjazdem 4, czy nie, podobnie nie wiemy, czy rozjazdy 101, 2 i 3 nie są na wspólnej izolacji, czy każdy ma osobną izolację, to samo dotyczy rozjazdów 22, 25 i 26... to są dane niezbędne do prawidłowego zbudowania prawidłowej tablicy zależności...

Strony: 1 [2] 3 4 5 ... 30