ISDR - Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Forum Główne => Inne => Wątek zaczęty przez: cerido w 23 Styczeń 2020, 09:04:26

Tytuł: Szczegółowa procedura nabywania znajomości szlaków i typów pojazdów
Wiadomość wysłana przez: cerido w 23 Styczeń 2020, 09:04:26
Witam, czy ktoś z Szanownych Użytkowników wie jakie są szczegółowe procedury dotyczące nabywania, utrzymywania i odnawiania znajomości infrastruktury w Spółce PKP PLK S.A. dla wszystkich pracowników kierującymi pojazdami z napędem oraz kierowników pociągów roboczych i gospodarczych, oraz nabywania znajomości typów pojazdów oraz ich odnawiania:
1. W Itw-1 - brak informacji
2. Ia-5 - zbyt mało informacji o tym
3. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.). - to samo co w w/w instrukcjach.

Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam Piotr.
Tytuł: Odp: Szczegółowa procedura nabywania znajomości szlaków i typów pojazdów
Wiadomość wysłana przez: Pyth00n w 26 Styczeń 2020, 10:38:05
W sprawie szlaków odpowiedź wg mnie znajdziesz w instrukcjach przewoźników kolejowy dla maszynistów pojazdów trakcyjnych (Ct-1, Bt-1, Pt-2, Mt-1).
Dodatkowo trzeba pamiętać o zmianach z początku 2019r.
Cytuj
Sposób nabywania, utrzymywania i odnawiania znajomości infrastruktury kolejowej określa
§ 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie
świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.).
Z kolei przepisy § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 360 z późn. zm.) nakładają na maszynistów wymóg znajomości obsługiwanych odcinków
linii kolejowych, na których prowadzą pociągi.
Cytat z:
Stanowisko Prezesa UTK w sprawie znajomości odcinków linii kolejowych.
Warszawa, 7 czerwca 2019 r . (https://utk.gov.pl/download/1/49206/stanowiskoPrezesaUTKwsprawieznajomosciodcinkowliniikolejowych.pdf)