Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Paweł

Strony: [1]
1
ISDR - Tematy ogólne / Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 24 Styczeń 2019, 02:32:16 »
Projekt ISDR jest cały czas rozwijany, jednak od pewnego czasu prace prowadzone są w nieco innym kierunku, czego skutkiem jest brak aktualizacji dostępnej wersji. Efektem tych prac jest oficjalnie otwarte 22 stycznia 2019 r. Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń srk opartym na oprogramowaniu ISDR.

Pracownia obejmuje 12 stanowisk komputerowych odzwierciedlających stanowiska współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz stanowisko instruktora, który kontroluje i nadzoruje symulację, a także może wywoływać usterki urządzeń i inne zdarzenia nietypowe. Ruch kolejowy symulowany jest w zamkniętej sieci kolejowej z 9 zróżnicowanymi stacjami, 2 posterunkami odgałęźnymi i 1 posterunkiem odstępowym, o układzie zaprojektowanym specjalnie na potrzeby pracowni. Odwzorowane jest działanie urządzeń stacyjnych przekaźnikowych typu E oraz komputerowych z pulpitami typu EBIScreen 3, EBIScreen 300 oraz Command 900, różnego typu blokad liniowych na szlakach jedno- i dwutorowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność zapowiadawcza, odwzorowany został również system SWDR z możliwością podglądu rozkładu jazdy dla posterunku lub trasy wybranego pociągu.


Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego - widok ogólny; stanowisko z urządzeniami typu E; stanowisko instruktora

Prace nad LIRK trwają od czterech lat przy współudziale dr inż. Jana Gertza, autora koncepcji pracowni i zarazem jej opiekuna, a także studentów kierunku Transport, którzy korzystają z symulatora na zajęciach dydaktycznych na specjalności Transport Kolejowy. W październiku 2018 pracownia została wyróżniona w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, jako inicjatywa która może podnieść bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez szkolenia. W planach jest dalszy rozwój projektu.

materiały prasowe na temat LIRK:

"Wyjątkowa pracownia powstała na Politechnice Krakowskiej" - www.pk.edu.pl
"Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej" - utk.gov.pl

Podobna pracownia uruchomiona została w 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego (ZSKU) w Rzeszowie, gdzie wykorzystywana jest na kierunku Technik Transportu Kolejowego. Zostało w niej zastosowane takie samo oprogramowanie jak w LIRK, jednak w innej konfiguracji - z 6 stanowiskami uczniów, na których symulowane jest działanie 5 stacji i 1 posterunku odgałęźnego.


Sala symulatora w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - widok ogólny; stanowisko instruktora

materiały prasowe na temat symulatora w ZSKU:

"Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Na symulatorach sterują ruchem kolejowym" - nowiny24.pl

Oprogramowanie symulatora ISDR zostało na potrzeby projektu w dużym stopniu przebudowane i rozszerzone, co ułatwiło odwzorowanie różnych stacji z nowymi typami urządzeń srk oraz umożliwiło działanie symulatora w sieci, pod nadzorem aplikacji na stanowisku instruktora. Równolegle trwają prace nad wersją programu przeznaczoną do publicznego udostępnienia, która docelowo zastąpi dotychczasowo dostępną, nie rozwijaną już ze względu na istotne ograniczenia techniczne wersję symulatora ISDR. Funkcjonalność tej wersji początkowo będzie zbliżona do obecnej wersji symulatora, a w dalszych etapach zakładane jest odwzorowanie nowych, rzeczywistych stacji i nowych typów urządzeń.

2
Inne / Problemy z serwerem
« dnia: 31 Lipiec 2018, 20:52:44 »
Z uwagi na awarię serwera i jego przywracanie, wysłane wiadomości i zmiany dokonane przez użytkowników w ostatnich dwóch dniach (30-31.07) mogły ulec usunięciu. W przypadku braku wiadomości proszę o ponowne wysłanie.

3
Inne / Usunięte konta
« dnia: 11 Kwiecień 2016, 11:08:14 »
Z uwagi na problemy ze spam-kontami usunięciu uległa część kont użytkowników którzy mieli 0 postów. W przypadku chęci odzyskania konta proszę napisać maila do mnie lub mateu i podać nick.

4
Witam,

Prace nad przebudową kodu ISDR trwają i w najbliższym czasie nie pojawią się nowe wersje z większymi zmianami. Osoby czekające na urządzenia komputerowe być może zainteresują się innym projektem, interfejsem do sterowania ruchem w symulatorze @marcinaw, na temat którego była tu niedawno dyskusja. Program ten jest wzorowany na typowych pulpitach komputerowych (według Ie-104). Przewidywana jest również współpraca z MaSzyną. Program dostępny jest tutaj (załącznik dostępny po zalogowaniu):

http://eu07.kolej.org.pl/index.php/topic,100.msg824.html#new

Dla porządku, pytania i uwagi do działania programu proszę zgłaszać na forum eu07.kolej.org.pl (w podanym wątku), tu prowadzona może być ogólna dyskusja na temat współpracy symulatorów.

Niezależnie od SCS-1, w bliżej nieokreślonej przyszłości planowane jest dostosowanie symulatora ISDR do współpracy z TD2/MaSzyną (z urządzeniami przekaźnikowymi, a być może również innymi).

Pozdrawiam, Paweł

5
Urządzenia srk / Ie-4
« dnia: 03 Luty 2014, 18:28:05 »
Witam,

Na stronie PKP PLK S.A. pojawiły się wytyczne Ie-4 (nowelizacja WTB-E10):

http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

Ważniejsze zmiany:

- zrównanie pojęć sbl z blokadą wieloodstępową oraz pbl z blokadą jednoodstępową,
- usunięcie zapisu o niestosowaniu Sz na post. odg.,
- usunięcie pojęć "semafor zaporowy", "semafor osłonny",
- wymóg ustawienia ostatniego semafora sbl 4-stawnej w odległości drogi hamowania,
- stosowanie drogi ochronnej 50 m do prędkości 60 km/h,
- usunięcie pojęcia "nastawnia zdalnego sterowania", które zostało zastąpione pojęciem "nastawnia centralna" (która do tej pory miała inne znaczenie),
- wprowadzenie pojęcia "automatyczny posterunek blokowy",
- wykaz symboli na schematach, w tym nowe symbole, np. nastawnia komputerowa, balisy, kontrolery, napędy nierozpruwalne.

6
ISDR - Tematy ogólne / Najczęściej zadawane pytania
« dnia: 08 Styczeń 2013, 23:06:58 »
Najczęściej zadawane pytania: https://www.symulator.isdr.pl/faq.php

7
Urządzenia srk / WTB-E10
« dnia: 22 Listopad 2012, 15:05:16 »
Poszukuję wytycznych WTB-E10 w formacie PDF lub innym, nadającym się do wydruku (te z kolej.krb.com.pl się raczej nie nadają).

8
Inne / Regulamin forum
« dnia: 15 Lipiec 2012, 00:04:37 »
Regulamin znajduje się tutaj.

9
Ruch kolejowy / Regulamin forum
« dnia: 15 Lipiec 2012, 00:04:16 »
Regulamin znajduje się tutaj.

10
Urządzenia srk / Regulamin forum
« dnia: 15 Lipiec 2012, 00:03:53 »
Regulamin znajduje się tutaj.

11
ISDR - Tematy ogólne / Regulamin forum
« dnia: 14 Lipiec 2012, 23:50:45 »
Regulamin forum

1. Wypowiedzi należy pisać starannie i zrozumiale, przestrzegając zasad ortografii, interpunkcji i innych zasad poprawności językowej. Zdania należy zaczynać od dużej litery. W razie problemów z pisownią wskazane jest używanie narzędzi do sprawdzania pisowni.

2. Nie należy używać bez powodu ani nadużywać formatowania tekstu, stosowania emotikon ani pisania dużymi literami.

3. Temat wątku powinien zwięźle opisywać zawartość wiadomości i ułatwiać wyszukiwanie informacji na forum. Nie należy wysyłać wątków o tematach takich jak "Prośba o pomoc", "Pytanie", "Problem" itp.

4. Przed wysłaniem prośby o pomoc w obsłudze programu należy sprawdzić:

a) czy odpowiedź nie znajduje się w dokumentacji użytkownika (w pierwszej kolejności należy sprawdzić Najczęściej zadawane pytania),
b) czy problem w obsłudze nie jest spowodowany zasymulowaniem usterki (wykaz usterek znajduje się w dokumentacji użytkownika),
c) czy problem nie był już wcześniej opisywany na forum.

5. Opisując problem w obsłudze lub działaniu programu należy możliwie dokładnie opisać swoje czynności i okoliczności wystąpienia problemu. Należy upewnić się, czy używana jest najnowsza wersja oprogramowania. Przy podejrzeniu błędu po stronie programu należy zachować plik z zapisanym stanem symulacji (w miarę możliwości również plik ze stanem zapisanym bezpośrednio przed wystąpieniem problemu) - może okazać się potrzebny przy szukaniu przyczyn błędu.

6. Nie należy zadawać pytań o termin wydania ani prosić o wydanie nowej wersji programu, nowego posterunku, rozkładu jazdy itp. Projekt rozwijany jest nieodpłatnie, w ramach wolnego czasu i bez sprecyzowanych planów ani terminów.

7. Wiadomości należy wysyłać we właściwym dziale. Przeznaczenie tematyczne działów na forum jest następujące:

ISDR - Tematy ogólne - dyskusje dotyczące ogólnej funkcjonalności symulatora,
ISDR - Rozkłady jazdy - tworzenie własnych rozkładów jazdy, publikacje rozkładów jazdy użytkowników,
ISDR - Stacje i posterunki - dyskusje dotyczące poszczególnych stacji i posterunków odwzorowanych w symulatorze,

Urządzenia srk - wątki na temat urządzeń srk i sygnalizacji kolejowej ogólnie,
Ruch kolejowy - wątki na temat przepisów i techniki ruchu kolejowego ogólnie,
Inne - pozostałe wątki związane z transportem kolejowym lub dotyczące forum/strony.

W miarę potrzeb tworzone będą nowe działy.

8. Nie należy wysyłać nowego pytania w istniejącym wątku, którego temat ma niewiele wspólnego z tematem pytania - należy założyć w tym celu nowy wątek.

9. Nie należy wysyłać wiadomości które nic nie wnoszą do tematu lub powtarzają jedynie informacje po innym użytkowniku.

10. Nie należy odpowiadać bez potrzeby na pytania, które zadane zostały ponad kilka miesięcy temu - najprawdopodobniej nie są już aktualne.

11. Niedozwolone jest wysyłanie tego samego pytania w kilku wątkach/działach.

12. Niedozwolone jest wysyłanie w wiadomościach ani zamieszczanie w nazwie użytkownika/profilu/awatarze/stopce treści lub odnośników do treści zawierających wulgaryzmy, pornografię, treści rasistowskie, treści obrażające uczucia religijne, treści obrażające inne osoby (w tym "argumentum ad personam"), propagujących treści zakazane przez polskie prawo lub treści powszechnie uważane za obraźliwe.

13. Niedozwolone jest wysyłanie w wiadomościach ani zamieszczanie w nazwie użytkownika/profilu/awatarze/stopce reklam, ogłoszeń, nazw firm lub odnośników do komercyjnych stron nie związanych z tematyką forum. Konta zawierające w profilu takie odnośniki, których użytkownicy nie logują się i nie piszą postów, będą usuwane bez ostrzeżenia.

14. Stopka nie powinna mieć więcej niż 3 wiersze lub 50 px wysokości. Obrazki zamieszczane bezpośrednio w wiadomościach nie powinny być szersze niż 1024 px.

15. Niedozwolone jest samodzielnie usuwanie ze swoich wiadomości uwag dopisanych przez administratora (czerwony kolor) lub moderatora (niebieski kolor).

16. Niedozwolone jest usuwanie lub modyfikowanie wiadomości, na które odpowiedział już inny użytkownik.

17. Niedozwolone jest zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika.

18. Nie należy wysyłać wiadomości pouczających innych użytkowników o przestrzeganiu regulaminu. Użytkownik ma prawo zgłosić wiadomość łamiącą regulamin do administratora/moderatora.


Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników forum od momentu opublikowania. Wiadomości które będą ewidentnie naruszały regulamin będą usuwane. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

12
Zbieram dane o zainteresowaniu symulatorem wśród różnych grup użytkowników, potrzebne do opracowania na temat programu. Proszę użytkowników symulatora ISDR o odpowiedź na pytanie w ankiecie. Będę również wdzięczny za przekazanie informacji o ankiecie innym użytkownikom symulatora, którzy nie zaglądają regularnie na forum. Dziękuję za odpowiedzi!

13
Ruch kolejowy / Sygnały dzwonkowe a instrukcje Ir-1 i Ie-2
« dnia: 12 Marzec 2012, 00:04:12 »
Przygotowując dokumentację dotyczącą urządzeń łączności natknąłem się na pewną sprzeczność pomiędzy instrukcją Ir-1 i Ie-2 (o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej) dotyczącą sygnałów dzwonkowych.

Według Ir-1 dźwięk długi sygnału dzwonkowego o odjeździe pociągu powinien trwać 6 sekund (dod. III, pkt. 1), natomiast według Ie-2 - 3 sekundy (zał. 1, pkt. 2).

Co więcej, Ie-2 odróżnia sygnały dzwonkowe o odjeździe po torze lewym (zał. 1):

Cytuj
4. Sygnały akustyczne (dzwonkowe) o odjeździe pociągu po torze:
(a) prawym, patrząc w kierunku wzrostu km. (ku końcowi linii):
- = jeden dźwięk długi;
(b) prawym, patrząc w kierunku zmniejszania km. (ku początkowi linii):
- - = dwa dźwięki długie rozdzielone przerwą;
(c) lewym, patrząc w kierunku wzrostu km. (ku końcowi linii):
- - . = dwa dźwięki długie i jeden krótki, rozdzielone przerwą;
(d) lewym, patrząc w kierunku zmniejszania km. (ku początkowi linii):
- . = jeden dźwięk długi i jeden krótki, rozdzielone przerwą.

5. Na szlakach wielotorowych, dla toru trzeciego względnie dla drugiej pary torów należy umożliwić realizowanie niezależnych połączeń płr strażnicowej tak, aby można było szybko i jednoznacznie zidentyfikować abonenta wywołującego.

Natomiast instrukcja Ir-1 przewiduje je dla szlaków wielotorowych (dod. III):

Cytuj
2. Sygnał dzwonkowy o jeździe pociągu:
1) w kierunku rosnącego kilometrowania linii - stanowi jeden długi dźwięk (-),
2) w kierunku malejącego kilometrowania linii - składa się z dwóch długich dźwięków (- -).

3. Na szlakach wielotorowych dla toru trzeciego lub dla drugiej pary torów - stosownie od potrzeby - zakład linii kolejowych może ustalić:
1) albo oddzielne łącze strażnicowe, którego dzwonki (lub inne urządzenia) wydają dźwięk różniący się tonem od dźwięku dzwonków innego łącza strażnicowego,
2) albo następujące sygnały dzwonkowe o jeździe pociągu:
a) w kierunku rosnącego kilometrowania linii - jeden długi i jeden krótki dźwięk (- .),
b) w kierunku malejącego kilometrowania linii - dwa długie i jeden krótki dźwięk (- - .).

Czyżby w instrukcji Ir-1 nie zostały uwzględnione zmiany poczynione w Ie-2? A może (choć to mało prawdopodobne) to wina nieaktualnej wersji Ie-2 (opieram się na Ir-1 z 2011 r. oraz Ie-2 z 2004 r. - nowszej nie znalazłem)? Którą wersję stosuje się w praktyce? U mnie dyżurny ruchu stosował sygnały trwające 6 sekund, ale nawet mniejsza z czasem trwania sygnałów - bardziej istotna jest kwestia sygnałów o odjeździe po torze lewym.

14
Inne / Festiwal Nauki w Krakowie 13.05.2011
« dnia: 07 Maj 2011, 13:44:18 »
W piątek 13-go na Festiwal Nauki w Krakowie PK organizuje wycieczki do: Centrum Sterowania Ruchem (drogowym) ZiKiT (8:45), nastawni KG (11:00), Centrum Zarządzania Ruchem PLK (14:00). Zbiórka pod namiotem PK na rynku. Jakby ktoś się wybierał to można się spotkać.

15
ISDR - Tematy ogólne / Dokumentacja
« dnia: 31 Grudzień 2010, 13:22:53 »
Jakie macie pomysły na instrukcję i dokumentację do symka? Obecna instrukcja jest raczej prowizoryczna, napisana na szybko. Przydało by się jakoś zgrabnie połączyć informacje o programie, instrukcję obsługi uzupełnioną o podstawowe informacje z Ir-1 oraz informacje o posterunku, może wzorowane na regulaminie technicznym. Chyba że regulamin jako osobną rzecz, chociaż skłaniał bym się do połączenia to w całość.

Strony: [1]