Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł Piotr

Strony: [1] 2 3 4 ... 12
1
Inne / Odp: Przejazdy kolejowo-drogowe
« dnia: 19 Listopad 2017, 00:21:50 »
Czy jest gdzieś zapis o tym,  że na przejeździe kategorii A podczas zamykania przejazdu najpierw należy opuścić rogatki wjazdowe, po tym rogatki wyjazdowe?
Proszę zapoznać się z paragrafem 59, ust. 2 przepisów Ie-4(WTB-E10) - dokument ważny od 22.08.2017.

2
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd / wyjazd z toru zamknietego
« dnia: 26 Październik 2017, 16:18:34 »
Paweł Piotr, ale znam z życia sytuację, że dyżurna wjeżdżała na zezwalający, bo poz był po jej stronie (drezyna wracała do niej z kilometra), wiadomo sąsiad Po nie obsłużył, więc ona nie mogła Ko, ale "zastawka" się zwolniła i dopatrzył się tego instruktor i miał do tego duże zastrzeżenia ......

Tu akurat mówię o przykładzie jazdy do km i powrót. Wiadomo, jak jedzie po zamkniętym z A do B, to blokadę można "legalnie" obsłużyć.

pozdrawiam


Tu właśnie wystąpiła sytuacja, że zastawka liniowa nad blokiem Ko została zwolniona i ten stan był jakby na zapas. Podejrzewam, że instruktor miał zastrzeżenia nie do tego, co dyżurna ruchu zrobiła (podała sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym dla drezyny wracającej z km), ale do tego, czego nie zrobiła (w takiej sytuacji po przybyciu drezyny, przy otwieraniu toru powinna wprowadzić tzp, bo blokada liniowa przestała być podstawą bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów po szlaku) - dopiero po przejściu pociągu i powrocie stanu bloków do położenia zasadniczego - zastawka liniowa nad blokiem Ko zostanie przywrócona do swego stanu normalnego po obsłudze bloku Ko.
Dziękuję także Pawłowi za cenne uwagi, są jeszcze jednak na sieci stacje, gdzie nie ma powiązania zastawki liniowej nad blokiem Ko ze stanem blokady liniowej (powiązanie z blokiem Poz lub układ bocznikujący zastawkę) - zastosowanie takich urządzeń wraz z zasadą ich obsługi winno być wyszczególnione w każdym RTS, a generalny sposób obsługi urządzeń srk w przypadku jazdy do km i powrotu, reguluje zapis Ir-1, który mówi, że wjazd do stacji może odbyć się na sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym tylko wówczas, jeśli nie zakłóci to działania urządzeń srk - zwolniona zastawka liniowa nad blokiem Ko przy równoczesnym zablokowanym bloku Ko (białe okienko blokowe) jest właśnie takim zakłóceniem.  :)


3
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd / wyjazd z toru zamknietego
« dnia: 26 Październik 2017, 10:41:23 »
Polecam uważać przy blokadzie typu "C". Jeżeli wjedziemy na semafor zwolni się "zastawka", co spowoduje, że w przypadku wyprawienia pociągu od sąsiada do nas możemy od razu zwrócić blok końcowy, czyli zwolnić szlak, jak będzie zajęty :) W tym wypadku, nie powinno się stosować wjazdu na zezwalający.
Z całym szacunkiem - muszę wprowadzić poprawkę do swojego pisania. Rzeczywiście - zastawka zatrzaskowa liniowa nad blokiem końcowym jest aktywowana przez fakt podania sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym. Po wjeździe pociągu i minięciu przepisowego przebiegowego miejsca końca pociągu nastąpi zwolnienie zastawki - bez względu na to, czy blok końcowy jest zablokowany czy odblokowany. W przypadku jazdy pociągu na tzp (bez obsługi blokady liniowej) po wjeździe pociągu pociągu na semafor otrzymujemy zwolniona zastawkę - jest to można powiedzieć stan na zapas, bowiem w przypadku kolejnego pociągu, jadącego w tym samym kierunku, ale już z obsługą blokady liniowej, stan zwolniony zastawki umożliwia zablokowanie bloku końcowego w dowolnym momencie, niezależnie od miejsca znajdowania się pociągu... Jest to ewidentna "luka w oprogramowaniu", ale ponoć inaczej się nie da... Zatem wracam honor, mister jageer - swoją drogą nigdy bym nie przypuszczał, że automatyka jest jednak w pewnych kwestiach ułomna...  ;D

4
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd / wyjazd z toru zamknietego
« dnia: 25 Październik 2017, 22:17:55 »
Na torze zamknietym dla pociągu, który dojeżdża do następnego posterunku obsługujemy semafory i blokadę liniową zawsze gdy urządzenia na to pozwalają.
Paragraf 53 ustęp 5 ;)
Ale jeśli mamy już cos na tym torze to nie obsługujemy semaforów i blokady liniowej ;)
No bo się nie da dwa razy wyprawić pociąg na semafor na ten sam szlak i obsłużyć blokadę liniową, prawda?  ;D

5
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd / wyjazd z toru zamknietego
« dnia: 25 Październik 2017, 22:14:59 »
Paweł Piotr, ale znam z życia sytuację, że dyżurna wjeżdżała na zezwalający, bo poz był po jej stronie (drezyna wracała do niej z kilometra), wiadomo sąsiad Po nie obsłużył, więc ona nie mogła Ko, ale "zastawka" się zwolniła i dopatrzył się tego instruktor i miał do tego duże zastrzeżenia ......

Tu akurat mówię o przykładzie jazdy do km i powrót. Wiadomo, jak jedzie po zamkniętym z A do B, to blokadę można "legalnie" obsłużyć.

pozdrawiam
Semafor wjazdowy do stacji nie jest uzależniony od blokady liniowej i można na nim w każdej chwili podać sygnał zezwalający na wjazd (oczywiście, jeśli są spełnione warunki - wolny tor wjazdowy i brak sprzeczności z innymi aktualnymi przebiegami). Zastawka nad blokiem Ko jest aktywowana tylko wówczas, gdy sąsiedni posterunek zablokuje u siebie blok Po (po wyprawieniu pociągu), co spowoduje w sąsiednim posterunku odblokowanie bloku Ko. W tym momencie zastawka nad blokiem Ko unieruchamia ten blok do momentu zwolnienia przebiegu przez tabor (minięcia przebiegowego miejsca końca pociągu). Dopiero po zwolnieniu zastawki można zablokować blok Ko. Jeżeli drezyna jechała do kilometra i z powrotem, to wyprawia się ją na rozkaz pisemny (po uprzednim zamknięciu szlaku jednotorowego lub toru szlaku dwutorowego, którym dyżurny ruchu nie dysponuje). Powrót może nastąpić także na sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym. Jeżeli blok końcowy jest w okienku biały (czyli zablokowany), zastawka nad nim jest nieczynna.

6
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd / wyjazd z toru zamknietego
« dnia: 24 Październik 2017, 23:32:23 »
Przygotowanie stanu urządzeń srk do planowanego zamknięcia toru szlakowego od stacji A do stacji B – ostatni przed zamknięciem toru szlakowego pociąg jedzie od stacji A do Stacji B.
(patrz rysunek w załaczniku)
Stacja A po wyprawieniu pociągu w kierunku stacji B blokuje blok początkowy Po (w stacji B nastąpi blokowanie bloku Ko).
Po przybyciu pociągu do stacji B, dyżurny ruchu tej stacji zgłasza telefonicznie do stacji A przybycie tegoż pociągu z sygnałami końcowymi do stacji B i nie zwracając bloku końcowego Ko prosi o zamknięcie toru szlakowego.
Dyżurny ruchu stacji A, posiadający w danym momencie dyspozycję do wyprawiania pociągów w kierunku stacji B (odblokowany blok Poz) zamyka tor szlakowy dla ruchu pociągów.
Po zamknięciu toru szlakowego dyżurny ruchu stacji B wkłada podpórką klawisza blokowego pod blok Ko (zamknięcie pomocnicze).
W dalszej kolejności dyżurni ruchu uzgadniają miedzy sobą wyjazdy pociągów roboczych na tor zamknięty.
Jak widać z załączonej ilustracji, stan blokady liniowej pomiędzy stacjami A i B uniemożliwia jednej jak i drugiej stacji wyprawienie na zamknięty szlak pociągu na sygnał zezwalający.
Stan taki winien trwać do czasu wzajemnego uzgodnienia, że wszystkie pociągi robocze, jakie pracowały na zamkniętym szlaku, zjechały do stacji (jednej, drugiej lub obydwu) i stwierdzeniu, że szlak jest wolny.
Po wzajemnym uzgodnieniu, że szlak jest wolny, dyżurny ruchu stacji A (który zamknął tor) otwiera tor szlakowy, Dopiero wówczas dyżurny ruchu stacji B wyjmuje podpórkę blokową spod bloku Ko i blokuje go.
W następnej kolejności – w zależności od aktualnej potrzeby – dyżurny ruchu stacji A zwraca pozwolenie na wyprawianie pociągów na szlak przez zablokowanie bloku Po.
W podobny sposób należy postępować w przypadku szlaku dwutorowego - chodzi o to, by wyeliminować możliwość podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym w kierunku toru zamkniętego.

7
Ruch kolejowy / Odp: Wjazd / wyjazd z toru zamknietego
« dnia: 24 Październik 2017, 22:28:49 »
Polecam uważać przy blokadzie typu "C". Jeżeli wjedziemy na semafor zwolni się "zastawka", co spowoduje, że w przypadku wyprawienia pociągu od sąsiada do nas możemy od razu zwrócić blok końcowy, czyli zwolnić szlak, jak będzie zajęty :) W tym wypadku, nie powinno się stosować wjazdu na zezwalający.
Wjazd do stacji z toru zamkniętego można zrealizować w dowolny sposób, jeśli usrk zezwalają, może być na sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym (zapewniający maksimum bezpieczeństwa ruchu), natomiast zwrot bloku końcowego może nastąpić dopiero po otwarciu toru, czyli po stwierdzeniu przez dyżurnych ruchu sąsiednich posterunków ruchu, że wszystkie pociągi robocze zjechały do stacji (jednej lub drugiej) i szlak jest wolny. Tak długo, jak tor szlakowy jest zamknięty, mimo, że w międzyczasie mogło nastąpić zwolnienie zastawki nad blokiem końcowym, związane z ruchem pociągów roboczych, nie wolno obsługiwać blokady liniowej, której klawisze lub przyciski powinny być zabezpieczone zamknięciami pomocniczymi (podpórki pod klawisze blokowe lub kapturki na przyciskach). Wyjazdy pociągów roboczych na tor zamknięty odbywają się bez obsługiwania blokady liniowej. Przed zamknięciem toru szlakowego można tak ustawić stan blokady liniowej, by zachować maksymalne bezpieczeństwo i wyeliminować możliwość wyświetlenia sygnału zezwalającego na wyjazd w kierunku toru zamkniętego.

8
Ruch kolejowy / Odp: Prowadzenie ruchu na Pbl i Sbl
« dnia: 18 Październik 2017, 22:38:51 »
Podstawą prowadzenia ruchu pociągów na szlaku jest sprawna blokada liniowa – jednodostępowa półsamoczynna lub samoczynna. Jeżeli występuje usterka w działaniu samoczynnej blokady liniowej (sbl) i konieczne jest wprowadzenie telefonicznego zapowiadania pociągów (tzp), wówczas cały szlak pomiędzy dwoma posterunkami ruchu, pomiędzy którymi wprowadzono tzp uważa się za jeden odstęp (w rozkazie pisemnym unieważnia się wskazania samoczynnych semaforów odstępowych), na którym może znajdować się tylko jeden pociąg. W dzienniku ruchu r-146 należy zanotować fakt wprowadzenia tzp poprzez odpowiedni zapis przez całą szerokość strony, dotyczącej szlaku z uszkodzoną blokadą, oraz w dalszej kolejności wypełnia się rubryki 4, 5 i 6 (czas uzgodnionej wolnej drogi dla jazdy pociągu, godzinę odjazdu pociągu i godzinę przybycia pociągu) – czyli w tzw. pełnym zakresie.

9
Ruch kolejowy / Odp: Jazda na Sz/rozkaz
« dnia: 17 Październik 2017, 22:44:35 »
Dziś kontroler powiedział,  jeśli pierwszy  raz podał się i wygasł samoczynnie to jedziemy na Sz/rozkaz bez tzp, jeśli drugi raz będzie ta sama sytuacja lub semafor nie poda się to niezależnie od tego czy integrujemy w blokadę czy nie,  musimy wprowadzić wprowadzamy tzp.
Dobrze by było zapytać tego "mędrca" o podstawę prawną takiej interpretacji, czyli o wskazanie konkretnego przepisu, który nakazuje właśnie taki sposób postępowania.

10
Ruch kolejowy / Odp: Jazda na Sz/rozkaz
« dnia: 16 Październik 2017, 22:24:36 »
Niestety, przepisy w wielu miejscach są ze sobą niekompatybline lub nawet sprzeczne, jak w tym przypadku. Z tym pytaniem najlepiej zwrócić się do Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel.(22) 47 320 00
fax (22) 47 339 43
e-mail: sekretariat.iif@plk-sa.pl

11
Ruch kolejowy / Odp: Jazda na Sz/rozkaz
« dnia: 16 Październik 2017, 19:04:51 »
Kolega jageer ma rację.
Podstawą prowadzenia ruchu pociągów na szlaku jest prawidłowo działająca blokada liniowa (Ir-1[R-1], §22, ust. 6, pkt.1), a nie wyświetlanie lub brak wyświetlenia sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym, co oznacza, że przy prawidłowo działającej blokadzie liniowej dyżurny ruchu może wyprawiać kolejne pociągi na szlak – może to zrobić przy pomocy wyświetlenia sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym, podania sygnału zastępczego na semaforze wyjazdowym lub doręczenia (podyktowania przez radiotelefon) rozkazu pisemnego bez wprowadzania telefonicznego zapowiadania pociągów.
W takiej sytuacji dyżurny ruchu obowiązany jest dokonać odpowiedniego wpisu w książce E1758 o niemożności normalnego podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym i powiadomić dyżurnego montera automatyki.
O warunkach potrzebnych do wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów traktuje §28, ust. 16, pkt. 2, pptk. a – j.
Wprowadzanie tzp w innych, niż wskazane przepisami przypadkach, jest naruszeniem tychże przepisów i kwalifikuje takiego delikwenta co najmniej na przeszkolenie, jak nie na ponowny egzamin dopuszczający...   ;D

12
Urządzenia srk / Odp: Dziwne komory
« dnia: 13 Październik 2017, 20:30:49 »
Miałem rację - do wiwatu. Serdecznie dziękuję za wspaniałe foto, które zasili moją biblioteczkę archiwaliów, takie zdjęcia są bardzo cenne, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam...  ;D

13
Urządzenia srk / Odp: Dziwne komory
« dnia: 13 Październik 2017, 13:43:53 »
Schemat zamieściłem nie z uwagi na układ torowy, a ze względu na semafory - powtarzam je na zdjęciu. Jeśli nie było tam sygnału Sz (oczywiście jest taka możliwość, bo na wielu małych stacyjkach tak właśnie było), to po co ustawiono semafory z komorą światła białego, za dużo pieniędzy mieli na czterokomorowe z boku i trzykomorowy z prostego? Dopuszczam też taką możliwość, że do wiwatu...  ;D

14
Urządzenia srk / Odp: Dziwne komory
« dnia: 12 Październik 2017, 19:47:08 »
No, no. Sz-ta miały - wjazdowy i wyjazdowe. Natomiast nie miały sygnału Ms2 (oczywiście tylko wyjazdowe). Jak to na takiej malutkiej stacyjce z ręcznymi kluczowymi usrk. Jak montowali MOR-a to i semafory nowe dali z poprawnym aktualnym oznaczeniem (i poprawną kolejnością komór...).
W załączniku schemat ze starymi usrk...   ;D

15
Urządzenia srk / Odp: Dziwne komory
« dnia: 12 Październik 2017, 10:25:09 »
A to teraz wszystko jasne. Szedłeś po torze 20c (tzw. torze łącznikowym), który jest wykorzystywany do przekazywania lokomotyw spalinowych, pracujących na stacji Kraków Prokocim Towarowy, do i z lokomotywowni Kraków Płaszów, na tzw. wyposażenie. Granicą między stacjami Kraków Płaszów i Kraków Prokocim Towarowy jest miejsce ustawienia sygnalizatora Y/m. W załączniku stosowny obrazek.

Strony: [1] 2 3 4 ... 12