Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 51
46
Symulator ISDR / Odp: Pociągi dodatkowe
« dnia: 06 Maj 2019, 20:46:35 »
Ten parametr jest nieliniowy. Prawdopodobieństwo uruchomienia pociągu dodatkowego (0..1) wynosi pr*pu, nie więcej niż 1, gdzie pr - prawdopodobieństwo zdefiniowane w rozkładzie jazdy, pu = (rd/5)^2, rd - położenie suwaka "Ruch pociągów dodatkowych" z zakresu 0..10. Gdy suwak jest na środku (rd=5), to pu=1, a gdy ma wartość maksymalną, to pu=4 (czyli będą wtedy przyjeżdżać wszystkie pociągi które mają pr >= 25%).

47
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 03 Kwiecień 2019, 15:04:33 »
Jeszcze jedna okazja w najbliższym czasie aby obejrzeć symulator w LIRK na Politechnice Krakowskiej: Dzień Otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej - "Dzień Lądowca", środa 10.04.2019 r. Planowo będziemy na miejscu między godz. 12-14 - zapraszam.

48
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 07 Marzec 2019, 18:58:37 »
Jak najbardziej, zapraszam ;)

49
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 06 Marzec 2019, 15:36:00 »
Dla zainteresowanych symulatorem LIRK na Politechnice Krakowskiej: pracownia będzie udostępniona podczas Dnia Otwartego PK, 20.03.2019 od godz. 11:15 do ok. godz. 15 (lub później, o ile będzie zainteresowanie - proszę o kontakt jeżeli ktoś by chciał przyjść, a nie może w tych godzinach). Budynek WIL, sala 410 na 4 piętrze.

50
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 29 Styczeń 2019, 19:14:44 »
Zasadniczo ręcznie, choć jest też przewidziana funkcja automatycznego uzupełnienia godzin wg podanych czasów jazdy i postoju dla poszczególnych punktów trasy. Dodatkowo jest możliwość graficznej edycji wprowadzonego rozkładu na wykresie ruchu.

51
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 29 Styczeń 2019, 13:52:15 »
Tak, nowy format rozkładu jazdy oraz edytor opierają się na trasach złożonych z wielu punktów - oprócz ogólnych właściwości pociągu wprowadzane są godziny przyjazdu, odjazdu i inne właściwości dla różnych punktów trasy.

W rozkładzie przeznaczonym dla pojedynczego posterunku trasy muszą obejmować przynajmniej sąsiednie posterunki. Można też wprowadzać dłuższe fragmenty tras lub całe trasy, i wówczas plik rozkładu użyty może być przez różne posterunki leżące na zdefiniowanych trasach.

Jeżeli wprowadzona trasa sięga poza sąsiednie posterunki, w SWDR w zakładce trasy potwierdzane będą czasy przyjazdów i odjazdów kolejnych punktów według rozkładu jazdy i bieżącego opóźnienia, nie jest przy tym odwzorowane powstawanie wtórnych opóźnień np. wskutek oczekiwania na krzyżowanie (może zostanie to dodane w przyszłości).

52
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 26 Styczeń 2019, 00:02:55 »
Dzięki. Symulacja EBIScreen czy Command 900 jest nowością zastosowaną w oprogramowaniu dla pracowni. Wygląd i działanie tych systemów odwzorowane zostało głównie na podstawie materiałów i obserwacji z różnych "wycieczek" na nastawnie, m.in. organizowanych w ramach Dni Techniki Kolejowej czy przez Politechnikę Krakowską (czyli obserwujemy system i próbujemy go naśladować - tu jest nieco większy problem niż np. z urządzeniami typu E, dla których po prostu można podejrzeć rozwiązania schematowe z albumu czy innych źródeł). Na obecnym etapie odwzorowane są podstawowe funkcje, brakuje natomiast niektórych funkcji specyficznych dla tych systemów.

Odwzorowane w pracowni stacje w mniejszym lub większym zakresie zawierają elementy stacji rzeczywistych, ale generalnie zostały zaprojektowane od podstaw.

System zależnościowy w dużym skrócie opiera się na geograficznym schemacie obiektów, w którym automatycznie (choć z uwzględnieniem specyficznej konfiguracji niektórych obiektów, zwłaszcza dla ochron bocznych i dróg ochronnych) wyszukiwane i realizowane są poszczególne przebiegi. Obiekty systemu zależnościowego powiązane są z jednej strony z symulacją urządzeń zewnętrznych, a z drugiej z elementami i systemem pulpitu. Do tego dochodzą blokady liniowe, działające jako oddzielne obiekty po obu stronach szlaku z wymianą komunikatów stanu. Działa to bardzo podobnie dla każdego z typów symulowanych urządzeń stacyjnych, różnice polegają na innej konfiguracji - np. dla Command 900 włączone jest dzielenie przebiegu na sekcje według odcinków izolowanych, a pozostałe typy mają sekcje definiowane ręcznie.

53
Symulator ISDR / Odp: Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 24 Styczeń 2019, 22:43:37 »
Mam pytanie, czy będzie też dostępny w miare prosty w obsłudze edytor nowych stacji?

W przygotowaniu jest zbiór narzędzi edycyjnych, jednak ze względu na dość skomplikowany proces tworzenia posterunku raczej nie będą one ogólnodostępne. Zakładam natomiast możliwość ich udostępnienia chętnym po uzgodnieniu pomysłu na posterunek (i materiałów źródłowych - wolę uniknąć powstawania do symulatora radosnych fantazji, jakie już mogliśmy oglądać na forum w wyniku udostępnienia edytora pulpitu), z weryfikacją przed opublikowaniem gotowego posterunku - czyli tworzenie nowych posterunków generalnie będzie miało charakter zamknięty.

I czy w innych typach urządzeń będą również mechaniczne zcentralizowane?

Jak widać na powyższych zdjęciach, projekt poszedł raczej w stronę nowszych urządzeń komputerowych, w planach są również inne urządzenia przekaźnikowe (PB, JZH-111) z racji tego, że dużą część funkcji mają wspólną z odwzorowanymi już urządzeniami typu E. Nie wykluczam w przyszłości odwzorowania także urządzeń mechanicznych czy suwakowych, ale te zapewne powstaną w ostatniej kolejności.

Jaka jest szansa na stworzenie wersji multi np dwu lub 3-ch stacji, bo tyle jest obecnie w ISDR dostępnym darmowo, z generowanym ruchem zewnętrznym przez AI, co pewnie w w/w projektach ma miejsce i udostępnionych na warunkach jak obecnie ISDR? Pewnie chętnych do takich rozgrywek znalazło by się kilku.

Nawet więcej niż kilku :) Wersja multi również jest w planach, ale raczej nie powstanie zbyt szybko, ponieważ wymaga rozwiązania innego niż oprogramowanie zastosowane w opisanych wyżej pracowniach. Tamto oprogramowanie działa w rozproszeniu (każde stanowisko symuluje swój kawałek), w sieci lokalnej pod nadzorem stanowiska instruktora i nie jest odporne na błędy połączenia ani nie przewiduje możliwości przekazania obsługi stacji innemu użytkownikowi, co powinno być możliwe przy symulacji przez internet (inaczej przypadkowe wyłączenie jednej stacji w trakcie sesji będzie paraliżować całą symulację). Za to gdyby było kilku chętnych z okolic Krakowa, można pomyśleć o spotkaniu na symulatorze Politechniki Krakowskiej.

Pomysłów i możliwości jest wiele, ale ich realizacja jest czasochłonna, a czasu niestety mam teraz mniej. Na razie chcę się skoncentrować na ukończeniu podstawowej wersji, działającej offline, z urządzeniami typu E.

54
Symulator ISDR / Aktualny stan rozwoju projektu
« dnia: 24 Styczeń 2019, 02:32:16 »
Projekt ISDR jest cały czas rozwijany, jednak od pewnego czasu prace prowadzone są w nieco innym kierunku, czego skutkiem jest brak aktualizacji dostępnej wersji. Efektem tych prac jest oficjalnie otwarte 22 stycznia 2019 r. Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń srk opartym na oprogramowaniu ISDR.

Pracownia obejmuje 12 stanowisk komputerowych odzwierciedlających stanowiska współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz stanowisko instruktora, który kontroluje i nadzoruje symulację, a także może wywoływać usterki urządzeń i inne zdarzenia nietypowe. Ruch kolejowy symulowany jest w zamkniętej sieci kolejowej z 9 zróżnicowanymi stacjami, 2 posterunkami odgałęźnymi i 1 posterunkiem odstępowym, o układzie zaprojektowanym specjalnie na potrzeby pracowni. Odwzorowane jest działanie urządzeń stacyjnych przekaźnikowych typu E oraz komputerowych z pulpitami typu EBIScreen 3, EBIScreen 300 oraz Command 900, różnego typu blokad liniowych na szlakach jedno- i dwutorowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność zapowiadawcza, odwzorowany został również system SWDR z możliwością podglądu rozkładu jazdy dla posterunku lub trasy wybranego pociągu.


Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego - widok ogólny; stanowisko z urządzeniami typu E; stanowisko instruktora

Prace nad LIRK trwają od czterech lat przy współudziale dr inż. Jana Gertza, autora koncepcji pracowni i zarazem jej opiekuna, a także studentów kierunku Transport, którzy korzystają z symulatora na zajęciach dydaktycznych na specjalności Transport Kolejowy. W październiku 2018 pracownia została wyróżniona w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, jako inicjatywa która może podnieść bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez szkolenia. W planach jest dalszy rozwój projektu.

materiały prasowe na temat LIRK:

"Wyjątkowa pracownia powstała na Politechnice Krakowskiej" - www.pk.edu.pl
"Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej" - utk.gov.pl

Podobna pracownia uruchomiona została w 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego (ZSKU) w Rzeszowie, gdzie wykorzystywana jest na kierunku Technik Transportu Kolejowego. Zostało w niej zastosowane takie samo oprogramowanie jak w LIRK, jednak w innej konfiguracji - z 6 stanowiskami uczniów, na których symulowane jest działanie 5 stacji i 1 posterunku odgałęźnego.


Sala symulatora w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie - widok ogólny; stanowisko instruktora

materiały prasowe na temat symulatora w ZSKU:

"Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Na symulatorach sterują ruchem kolejowym" - nowiny24.pl

Oprogramowanie symulatora ISDR zostało na potrzeby projektu w dużym stopniu przebudowane i rozszerzone, co ułatwiło odwzorowanie różnych stacji z nowymi typami urządzeń srk oraz umożliwiło działanie symulatora w sieci, pod nadzorem aplikacji na stanowisku instruktora. Równolegle trwają prace nad wersją programu przeznaczoną do publicznego udostępnienia, która docelowo zastąpi dotychczasowo dostępną, nie rozwijaną już ze względu na istotne ograniczenia techniczne wersję symulatora ISDR. Funkcjonalność tej wersji początkowo będzie zbliżona do obecnej wersji symulatora, a w dalszych etapach zakładane jest odwzorowanie nowych, rzeczywistych stacji i nowych typów urządzeń.

55
Symulator ISDR / Odp: Zdefektowany pociąg
« dnia: 16 Grudzień 2018, 00:29:06 »
Prawdopodobnie problem wynika z wcześniejszego ustawienia przebiegu wjazdowego dla 381202. Spróbuj zgłosić zatrzymanie tego pociągu.

56
Urządzenia srk / Odp: Półsamoczynna blokada kodowa
« dnia: 15 Grudzień 2018, 01:03:17 »
Półsamoczynna blokada kodowa (typ COB 64 - opracowana w latach 60) posiada przekaźnikowe odpowiedniki bloków Po/Poz/Ko których stan zmieniany jest kodami - seriami czterech impulsów o różnej biegunowości. Powiązanie z urządzeniami stacyjnymi realizowane jest elektrycznie, możliwa jest również współpraca z sygnalizacją kształtową poprzez zastosowanie sprzęgieł elektrycznych i zastawek pod dźwigniami.

Do obsługi służy oddzielny pulpit nastawczy (widoczny na zdjęciu z pierwszej wiadomości), do blokowania używane są przyciski Po/Poz/Ko naciskane jednocześnie z przyciskiem W. Stan bloków Po, Ko sygnalizowany jest parą lampek biała/czerwona, stan bloku Poz - parą lampek biała/czerwona w kształcie strzałek, do tego stosowane są podobne jak w zwykłej blokadzie przekaźnikowej przyciski/lampki Pwl, Ko, dPo, dKo, Ozl. Pozostałe lampki i przyciski to kontrola nadawania i odbierania kodów, stany awaryjne itp.

Blokada ta przeznaczona była zwłaszcza dla małych stacji z urządzeniami mechanicznymi, w tym kluczowymi, w których instalacja zwykłej blokady elektromechanicznej wymagałaby znacznej przebudowy urządzeń. Ponadto blokada do działania mogła wykorzystywać istniejące łącze teletechniczne łączności zapowiadawczej.

Szerszy opis blokady można znaleźć w książce A. Mikulskiego "Mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego".

57
Urządzenia srk / Odp: Urządzenia niezblokowane i zblokowane
« dnia: 08 Listopad 2018, 22:14:53 »
Chodzi o konstrukcję części zależnościowej urządzeń przekaźnikowych. W urządzeniach niezblokowanych obwody przekaźnikowe muszą zostać zaprojektowane indywidualnie dla każdej stacji, a przekaźniki umieszczane są bezpośrednio na stojakach. W razie usterki monterzy usuwają ją bezpośrednio w obwodach. Do tej grupy należą urządzenia typu E.

W urządzeniach zblokowanych działanie opiera się na blokach przekaźnikowych, tzn. elementach zawierających w fabrycznie zamkniętej obudowie typowe zestawy przekaźników realizujących funkcje związane z danym rodzajem urządzenia - np. zwrotnicą, sygnalizatorem, odcinkiem torowym. Bloki łączone są ze sobą zgodnie z układem urządzeń na stacji i współpracują ze sobą przy realizacji przebiegów. Możliwe na stacji przebiegi nie są projektowane indywidualnie, a wynikają z układu i funkcji bloków. W razie usterki monterzy wymieniają cały blok.

Na PKP stosowane były urządzenia zblokowane typu JZH-111, ale nie było ich wiele i obecnie niemal wszystkie zostały już wymienione na komputerowe. W porównaniu do urządzeń E mają inny sposób obsługi - dla każdej czynności używa się przycisku adresowego, określającego urządzenie (dla przebiegów - dwóch lub więcej przycisków), oraz przycisku funkcyjnego, określającego funkcję (wspólnego dla różnych urządzeń).

Są jeszcze urządzenia półblokowe, w których wykorzystuje się typowe fragmenty obwodów łączone zgodnie z układem geograficznym urządzeń, podobnie jak w urządzeniach zblokowanych, jednak przekaźniki nie są zgrupowane fizycznie w bloki a montowane indywidualnie, jak w urządzeniach niezblokowanych. Urządzenia takie są dość popularne na PKP, w skrócie oznaczane są jako urządzenia typu PB.

W załączniku widok przekaźnikowni urządzeń niezblokowanych i zblokowanych.

58
Symulator ISDR / Odp: Zdefektowany pociąg
« dnia: 14 Październik 2018, 20:04:49 »
Jeżeli maszynista nie zgłosił przy defekcie, że nie może kontynuować jazdy, to najprawdopodobniej może się ruszyć.

59
Symulator ISDR / Odp: Zdefektowany pociąg
« dnia: 14 Październik 2018, 14:56:56 »
Jeżeli nadal jest opis "zdefekt." to defekt pozostał. W symulatorze są dwa rodzaje defektów - jeden wyklucza dalszą jazdę, a drugi ogranicza moc pojazdu, ale dalsza jazda jest możliwa (chyba że skład jest za ciężki).

60
ISDR Lisków / Odp: Pociągi z Tefamy nie przyjeżdżają.
« dnia: 11 Październik 2018, 22:42:54 »
Tak jak napisał EN57-002, najprawdopodobniej brakuje wyprawienia na bocznicę poprzednich składów z obiegu ustalonego w rozkładzie jazdy.

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 51