Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Paweł

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 48
46
ISDR Lisków / Odp: Ograniczenie prędkości obok robót, tor wolny
« dnia: 18 Września 2017, 21:06:02 »
Ograniczenie rozkazem "O" działa niezależnie od tego, po którym torze skład pojedzie. Trzeba je więc wprowadzić wtedy gdy skład ma jechać torem, na którym ograniczenie obowiązuje. Skład sam w zasadzie nie rozróżnia po którym torze jedzie ani nie ma możliwości wyszczególnienia toru w rozkazie.

47
ISDR Lisków / Odp: Ograniczenie prędkości obok robót, tor wolny
« dnia: 18 Września 2017, 13:38:32 »
Zgodnie z Ir-9 jazda pojazdem trakcyjnym lub składem ciągnionym po torze wolnym, z wyjątkiem jazdy po rozjazdach, po uprzednim powiadomieniu może odbywać się z prędkością 40 km/h. W ISDR brak takiej funkcji, podanie Rd1 będzie mieć podobny efekt ale spowoduje zmianę trybu na jazdę pociągową, co może skutkować np. pominięciem Tm.

48
ISDR Testowo / Odp: Pociąg nr 33220 z Testowa do Ślemienia
« dnia: 23 Sierpnia 2017, 19:01:00 »
Problem w tym, że stacja o tej porze jest zupełnie pusta i nie ma żadnego składu, który można by wyprawić jako 33220.

Zauważyłem też, że nigdy nie przybywa pierwszy rozkładowy pociąg po uruchomieniu symulacji, ale wszystkie następne pojawiają się już normalnie.

To oznacza, że symulacja uruchomiona jest "na czysto", bez wczytania stanu początkowego (brak składów na stacji, brak przyjazdu składów które inicjalizowane powinny być jeszcze przed godziną uruchomienia). Prawdopodobnie wybierasz plik rozkładu z listy, dla którego nie ma w katalogu pliku stanu początkowego, zamiast wybrać rozkład domyślny. To są te same rozkłady, ten w osobnym pliku został dołączony głównie po to, aby umożliwić jego modyfikacje.

49
takie określenie mijanki dotyczy stacji, posiadającej wyłącznie dwa tory przebiegowe (główny zasadniczy i główny dodatkowy), na której ruch pociągowy jest ograniczony tylko do krzyżowania i wyprzedzania – i tak też jest układany rozkład jazdy dla takich posterunków, co nie oznacza, że nie można na takiej stacji wykonać innych czynności, wynikających z definicji stacji.

Czyli nie ma wątpliwości co do tego, że na mijankach również jest możliwość zmiany składu lub kierunku jazdy - zgodnie z definicją stacji, którą mijanka jest.

Problemem jest fragment: "na której układ torów umożliwia jedynie krzyżowanie i wyprzedzanie pociągów". Wszystko było by w porządku, gdyby brzmiał "na której przewiduje się rozkładowo jedynie krzyżowanie i wyprzedzanie pociągów". Ale mowa jest tu nie o przeznaczeniu ruchowym, tylko o samym układzie torowym, a układ torowy mijanki - jak wspomniano wcześniej - zmianę składu lub kierunku jazdy umożliwia. W tym miejscu według mnie pojawia się nieścisłość, która powoduje, że trudno stwierdzić, czy dana stacja według Ir-1 zalicza się do mijanek, czy nie (traktując definicję dosłownie - żadna). Wiadomo że mijanki od innych stacji odróżnia się zwyczajowo biorąc pod uwagę ruch pociągów, ale moim zdaniem zapisy Ir-1 powinny być jednoznaczne i nie nasuwać wątpliwości.

50
Nie ma żadnej sprzeczności. Cały paragraf 3 przepisów Ir-1(R-1) zatytułowany "Posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne" odnosi się WYŁĄCZNIE DO RUCHU POCIĄGOWEGO, zatem w tym paragrafie nie jest w żaden sposób definiowany ani rozważany ruch manewrowy, do jakiego należy zaliczyć tzw. oblot składu.

Jednak jest w nim mowa o zmianie składu czy kierunku jazdy, którego możliwość stanowi kryterium zaliczenia posterunku zapowiadawczego do stacji. Ale nawet zakładając że odbędzie się to bez manewrów, w jaki sposób likwiduje to wspomnianą sprzeczność w definicji?

Upraszczając zapis: "Stacja jest to posterunek zapowiadawczy (...), który ma cechy A i B. (...) Stacja, która z uwagi na układ torów ma jedynie cechę A, nazywa się mijanką." Jak dla mnie z tego zdania wynika, że mijanki zaliczają się do stacji i jednocześnie nie spełniają definicji stacji (brak cechy B) - niezależnie od tego czy A i B jest związane z manewrami czy nie.

Definicje posterunku następczego i zapowiadawczego są jasne.

W tym ustępie jest jeszcze jeden interesujący zapis: "Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze". Czyli posterunek zapowiadawczy, którym niewątpliwie jest (duża) stacja, może składać się z kilku posterunków zapowiadawczych? A może "duża stacja" to coś innego niż stacja która jest duża?

51
Definicja stacji i mijanki z Ir-1 jest nie do końca logiczna. Nie dzieli ona stacji na "prawdziwe" stacje i mijanki, a stwierdza że na stacji można rozpoczynać i kończyć bieg, zmieniać skład i kierunek jazdy, następnie zalicza mijanki do stacji - wynika z tego, że na mijance też można. Jednocześnie definicja stwierdza, że układ torowy mijanki umożliwia jedynie krzyżowanie i wyprzedzanie pociągów.

Ale pomijając sposób sformułowania definicji, w jaki sposób najprostszy układ torów mijanki, z jednym torem głównym zasadniczym i jednym dodatkowym, miałby uniemożliwiać rozpoczynanie i kończenie biegu, zmianę składu i kierunku jazdy? Rozpocząć, kończyć bieg, zmienić kierunek jazdy można nawet na przystanku osobowym (np. Rabka Zdrój, Wieliczka Rynek-Kopalnia). Na mijance dodatkowo jest możliwość oblotu. Zmiana składu, np. wyłączenie wagonu i odstawienie go na tor dodatkowy również przy dwóch torach powinna się udać. Nie biorę przy tym pod uwagę warunków ruchowych czy regulaminu posterunku, który może to wykluczać, bo definicja nie mówi o tym, a tylko o układzie torów.

Jest jeszcze jedna drobna nieścisłość w definicji stacji - co w przypadku, gdy posterunek umożliwia rozpoczynanie, kończenie biegu, zmianę kierunku jazdy, ale nie pozwala na wyprzedzanie pociągów? Trudno jest mi wyobrazić sobie wyprzedzanie pociągów np. na Warszawie Wileńskiej...

52
ISDR Testowo / Odp: Brak pociągów ze Ślemienia
« dnia: 22 Lipca 2017, 18:34:59 »
O ile nie było zażądane wstrzymanie wyprawiania pociągów, to Ślemień powinien zapytać o pozwolenie gdy ma coś do wyprawienia. Po uzyskaniu pozwolenia Ślemień zwolni kierunek blokady i włączy kierunek od siebie. Jeżeli nie pyta o pozwolenie, może zadziała awaryjna zmiana kierunku (przycisk A). Jeżeli masz, załącz plik z zapisanym stanem do sprawdzenia przyczyny.

53
Inne / Odp: Rysowanie schematu stacji.
« dnia: 21 Lipca 2017, 10:58:11 »
Każdy program CAD powinien otworzyć (nie tylko AutoCAD, również tańsze/darmowe odpowiedniki). Inne programy do rysowania wektorowego, np. Visio, powinny mieć opcję importu.

Możesz jeszcze wypróbować ten program, który kiedyś zrobiłem do rysowania planów: http://www.kontrakt-bhp.com.pl/paul/eps.zip, ale nie wiem czy będzie pasować, obsługa jest nie do końca intuicyjna.

54
Inne / Odp: Rysowanie schematu stacji.
« dnia: 21 Lipca 2017, 10:28:57 »
W załączniku używane przeze mnie symbole do programów klasy CAD.

55
ISDR Testowo / Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« dnia: 29 Czerwca 2017, 10:47:27 »
Problem jest skutkiem zasymulowanej usterki. Blokada rozpoczęła kontrolę sekwencji zajmowania i zwalniania odcinków za semaforem wjazdowym, ale wskutek braku zwolnienia ItS "zawiesiła się". Działanie symulatora jest prawidłowe.

56
ISDR Testowo / Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« dnia: 29 Czerwca 2017, 10:04:15 »
Po kolejnym wjeździe pociągu z Borku (wjazd na Sz/rozkaz - niedokończony proces zwolnienia uniemożliwi podanie semafora) powinna zapalić się lampka Ko, wówczas można będzie zwolnić blokadę.

57
ISDR Lisków / Odp: Ciemne tło w Lisków Główny.
« dnia: 25 Maja 2017, 16:27:43 »
Niestety do czasu generalnej przeróbki nie będą wprowadzane zmiany w istniejących programach.

58
Inne / Odp: Stary ISDR
« dnia: 21 Maja 2017, 21:32:39 »
W załączniku, ostatnia wersja sprawia jakieś problemy z kompatybilnością więc dołączyłem starszą która zdaje się działać (nie pamiętam co było później poprawiane).

59
Inne / Odp: Kiedy sobie przeglądałem.......................
« dnia: 17 Maja 2017, 18:30:46 »
Wersja robocza stacji która nie została nigdy ukończona, stacja miała mieć urządzenia PB których odwzorowania w ISDR nie ma.

60
Urządzenia srk / Odp: Pulpity fikcyjnych stacji
« dnia: 14 Maja 2017, 12:58:22 »
Edytor EPK był używany w poprzednich wersjach ISDR. Planowane przyszłe wersje z ładowaniem danych stacji z plików używać będą pulpitów z innego edytora.

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 48